Интервю с Гл. архитект на община Велико Търново арх. Николай Малаков за международния архитектурен конкурс „Ново сърце за В. Търново”

(1 глас, средно 5.00 от 5)

IMG_4367-01
Гл. архитект на Община Велико Търново - арх. Николай Малаков :
«Международният архитектурен конкурс визира територия в «сърцето» на Велико Търново»

-   Арх. Малаков, защо обявения от община Велико Търново международен архитектурен конкурс е мащабен и уникален?
-  Територията, предмет на конкурса, е уникална със своето местоположение. Тя едновременно е близо  до историческото ядро на града, като има препратка към модерната част. Неслучайно решихме това да е и логото на конкурса „Ново сърце за Велико Търново”.
По стечение на обстоятелствата, през годините тази голяма площ от 189 000 кв.м., локализирана в старото военно училище, остана неурбанизирана. През 70-те г. на м.в. Военният университет „В. Левски” е изнесен на друго място. Така този огромен терен, в самото сърце на старопрестолен Търновград, остана празен. 
През годините имаше няколко значими архитектурни конкурса в София, Пловдив, Варна, но те обхващаха по-малки пространства, чисто градоустройствено. По мои спомени, повечето международни конкурси се съсредоточаваха в проектиране на определени сгради. Докато обект на настоящия междунараден конкурс е обширна територия от 189 000 кв.м.

-  Каква е историята на организиране на конкурси за този обект в старата столица?
-  Характерното за тази територия е, че още от 80-те години на м.в. започват опити  за нейното градоустрояване и се обявяват конкурси. Първият конкурс е спечелен от Гл. арх. на града Никола Николов. Така са реализирани двете настоящи сгради - на областната управа (бивш партиен дом) и  5-ти корпус на Великотърновския университет.
През 2002 -2003 г. беше обявен нов конкурс, който беше спечелен от екип с ръководител проф. Иван Никифоров. Финансирането беше по международен проект между България и САЩ, по-конкретно с партньорския град Денвър. Към онзи момент имаше голямо търсене на жилищни сгради и така беше определено значителната част от старото военно училище да се предвиди за ново жилищно застрояване. Разбира се, беше решено да се съхрани частта, свързана с административното обслужване. Предвиждаше се  и създаване на нови озеленени обществени пространства.

Община Велико Търново спечели финансиране за воден цикъл въз основа на часта от този проект, свързан с уличната мрежа. Така преди 5 години беше  извършено водоснабдяване и канализация на този  терен. За съжаление реализацията на Водния цикъл компрометира значителна част от площта.
Обаче този проект остаря морално и се наложи обявяването на нов конкурс, заложен в проектната документация, с която старопрестолната община кандидаства по ОП «Региони в растеж» 2014-2020, приоритетна ос «Устойчиво и интегрирано градско развитие». Част от площта на старото военно училище беше включено и в процедура «Изпълнение на интергрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020» по същата ОП.

-  От оперативната програма ли е бюджета за организация на конкурса? От къде ще е последващото финансиране на изграждането на одобрените разработки?
-  Бюджетът за реализирането на проекта и изграждането на Експозиционния център е 7,4 млн. лв. Средствата са осигурени по двата проекта по ОП «Региони в растеж». Само да уточня, че по оперативната програма е одобрена  само финансовата рамка, за която е кандидствала Община Велико Търново. Заложени са средства за организацията на международния архитектурен конкурс (включително наградния фонд), за проектиране и т.н.
Първа награда за най-добрата разработка ще е в размер на 25 000 евро, втора награда – 15 000 евро, трета награда - 10 000 евро. Предвидени са и пет парични премии по 5000 евро за отличени от журито проекти. Големият приз за победителя е право на директно възлагане на изработката на технически работен инвестиционен проект на Експозиционния център.

-  Какъв е обхвата на конкурса и основния му акцент?
-  Целта на конкурса е разработка на проекти - идеи на две различни нива. Първото е градоустройствена концепция за територията на новия градски център, което предполага обемно, пространствено и функционално решение. Второто ниво е концепция за сградата на експозиционния център. Тежестта на конкурса е проект за тази сграда, която обаче се намира в територия, подлежаща на препроектиране. Самата тя ще се локализирана в зелената площ в близост до 5-ти корпус.

-  След финализиране на конкурса, какви процедури предстоят и в какви прогнозни срокове?
-  След конкурса, вероятно през есента на т.г., Община Велико Търново ще обяви процедура по възлагане на нов регулационен и застроителен план на тази територия. Това ще е обществена поръчка за изработване на подробен устройствен план (ПУП) за нов градски център. Той ще е въз основа на избраната архитектурна концепция на победителя. Очаква се тази процедура, с всички съгласувателни действия, да продължи около година и половина. След това новия ПУП ще бъде приет от Общинския съвет Велико Търново.
Паралелно с това, община Велико Търново ще кандидатства с избраната идейна концепция за отпускане на 7,4 млн. лв. по ОП «Региони в растеж». Разбира се, като са осигурени средствата, на победителя в конкурса ще бъде възложена изработката на технически проект за сградата на Експозиционния център.
Възможно е в края на 2019 г. да има финансиране за строителството на този обект. След това е напълно вероятно да започне сторителството.
Предстои възлагане на техническия и работния проект на Експозиционния център през 2019 г. Спечелилата строителна фирма ще работи заедно с архитектурния екип - победител.

-  Какви са функциите на зоните в новия градски център и каква е тяхната приоритетност, предвид поетапното търсене на финансиране?
-  Въпросната територия от 190 дка е условно разделена на три почти равни зони. Първата ще се намира около Експозиционния център. Тук ще е позициониран градският площад, какъвото нямаме в старата столица. През годините се коментираше, че единственото място за това ларго е старото военно училище. Разбира се, трябва да има пешеходна площ с алеи, озеленяване, малки търговски обекти, заведения и др.
Предвижда се  и създаването на няколко музея, които могат да бъдат разположени в една сграда. Има идея и за построяването на нова библиотека, която да не е само градска, а и национална. Искаме да е емблема на духовността и традициите на Велико Търново, както и да е историческа препратка към Търновската книжовна школа. 

Във втората зона трябва да се съсредоточат сгради с общественно-делови функции - офиси и др. По предходен проект на проф. Никофиров имаше предложение в нея да се изгради и автогара. Поради разшираването на туристическите и логистични функции на В. Търново, има нужда от такъв транспортно-комуникационен възел.
Предвижда се да бъде осъществена и нова връзка на тези зони със Стария град посредством нов мост над Янтра. Това съоръжение ще осъществява пряка връзка с Великотърновския университет и евентуално трябва да има комуникация с магистралата София - Варна, с жп гарата.

Третата зона е с малко по-свободна концепция, като един от акцентите е построяване на 5-звезден хотел. Тук сме оставили свободни площи за бъдещи инвестиционни намерения.
Този конкурс е шанса за развитие на терена на старото военно училище, защото кандидастващите екипи имат пълна свобода.

-  Според Вас къде е пресечната точка за успех в конкурса - традиционните решения, базирани на визията на Търновград или напълно иновационните и нестандартните?
- Това е предизвикателството пред кандидатите - че трябва да намерят цялостна концепция за огромна територия от исторически град като Велико Търново. Влагаме големи надежди в този конкурс, чрез който  да се даде старт на урбанизирането на терена на старото военно училище.
Добре познавам спецификата й, както и предлаганите идеи за нея през годините. Ще ми е любопитно да видя как мислят отстрани професионалистите, особенно чуждестранните участници, които не познават нашия град. Затова избрахме и формата на международен конкурс, защото искахме да открием различния, непредубедения поглед към този обект. Интересно е съчетанието на тези два ракурса - дълбокото познаване на територията и  различния подход, който генерира неочаквани, иновативни идеи за нея.

Арх. Николай Малаков е роден през 1971 г. във Велико Търново. Завършва специалност „Архитектура” в УАСГ – София със специализация „Опазване на културното наследство”. След дипломирането си работи в собствено архитектурно студио. От 1998 г. започва работа в Община Велико Търново като главен експерт в отдел ТСУ. От 2012г. е Главен архитект на старопрестолната община.

Интервюто взе: Лилия Лозанова

Сподели

Тагове: арх. николай малаков | интервю | конкурс

 

Новини

04 Септември 2018, 11.18
Първото издание на проекта обедини идеи на студенти по архитектура, граждани...
14 Август 2018, 11.33
Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ отваря врати, за среща на...
13 Август 2018, 12.46
Снимка на Експозиционния център от личния сайт на арх. Нарди, Източник:...
Медийни партньори
VIP медиен партньор