Управлението на имоти започва от етапа на проектиране

(0 гласа, средно 0 от 5)
Лазар Гешев, управител на „ЕНТЕК БГ“

Г-н Гешев, вашата компания има международен опит в областта на управлението на имоти. Какво от нейния опит бе донесено в България и какво бе развито тук?
Като филиал в България на водещата израелска компания в областта на недвижимите имоти „Надлан Тек“, нашето дружество „ЕНТЕК БГ“ ЕООД развива своята дейност от 2000 г. Това включва както реално управление на търговски, офис площи, жилищни комплекси и др., така и консултантски услуги.

Значителна част от работата на фирмата представлява и осигуряването на всестранна техническа поддръжка на обекти с различно предназначение. Натрупаният опит от компанията в други страни от Европа и Азия беше изключително полезен за предоставянето на услугите в нашата страна в условията на бързо строящите се и многобройни търговски и бизнес сгради и в недостига, а бих казал и в отсъствието на предоставянето на подобни услуги към това време.

Новото беше, че на местна почва нямаше компания, която да е показала, че има възможности да управлява и поддържа обект, като откриващият се реставриран търговски център Централни хали. Спецификата на обекта се състоеше в големия брой и разнообразие на предлаганите стоки и услуги. До този момент у нас нямаше обект, в който са представени 136 различни търговски дружества, а някои от тях - с конкурентен предмет на дейност.

Какви са предизвикателствата в управлението на сгради в страната?
Те зависят най-много от предназначението на обектите. Именно то определя особеностите и сложността в управлението и поддръжката им. Ако си позволим да се пошегуваме, можем да добавим и тези предизвикателства, „осигурени и гарантирани“ от собственика или инвеститора. Бързото въвеждане на новостите в строителството и съоръженията естествено провокира нашия интерес, но и увеличава усилията ни да се справяме в срок, без да допускаме рекламации. Изпълнението на специфичните изисквания на наемателите и денонощно разположение при всяко повикване са двата основни принципа при нашата работа.

Кои компании търсят услуги като вашите и защо?
Големите чуждестранни компании предпочитат да насочат усилията си в инвестирането в нови обекти и увеличаването на собствеността си, а за управлението се доверяват на специализирани фирми. С това избягват „ходенето по организационните и административно-бюрократични мъки“, свеждат до минимум състава на собствения си персонал (в повечето случаи вече нямат нужда от нито един работник или служител), намаляват своите разходи и не на последно място – избягват множество отговорности, които се поемат от дружеството за управление и поддръжка.

Доколко български инвеститори се интересуват от управление на техните имоти?
Доскоро българските фирми не проявяваха видим интерес към предоставяне на управлението на техните имоти на друго дружество. Те предпочитаха да създават свои структури – отдели, звена и др., които пряко да управляват и поддържат техните обекти.
От началото на тази година обаче все повече местни инвеститори се обръщат към нас.

Какви са приликите и разликите при управлението на търговски сгради и на бизнес центрове?
Приликите са твърде малко, същественото е в различията, както би трябвало и да бъде. За търговските обекти са характерни наличието на разнообразни стоки и услуги, представянето на много фирми, както и свободният достъп до тях на всеки клиент или посетител.

Бизнес центровете се отличават с предмета на дейност на наемателите в тях. Обикновено офис сградите имат друг режим на използване, конкретен регламент за достъп за посетители, а също и различни съоръжения и инсталации, в сравнение с търговски обект. Съдействието и помощта, които оказваме на търговските дружества-наематели и клиентите на обект като Централни хали, са коренно различни от тези, които предоставяме на наемателите в бизнес центъра на ул. “Московска” 9 – Представителството на Европейската комисия в България, Британското посолство, Консулството на Канада и представителството на чуждестранна компания.

В какво се изразява вашата дейност при контрол на ремонти?
Акцентираме на следване на препоръките на собственика и спазване на технологичните и техническите изисквания от изпълнителите при извършване на работите. Контролираме точното изпълнение на операциите за бързото възстановяване на нормалното функциониране на съответното съоръжение, инсталация или всеки елемент от сградата. И всичко това – съгласно утвърден план, график и срок.

Бихте ли дали пример за ефективно решение благодарение на консултирането с фирмата ви?
Ще цитирам два различни случая.
При буря с изключително силен вятър метални декоративни облицовки и елементи от съoръжение на покрива на обект в близост до летище София се откъсват, част от тях падат на земята и нанасят материални щети, а друга част политат във въздуха, като застрашават и други обекти. Само два дни преди този случай е представено писмено настоятелно предложение от наша страна до собственика на имота за спешни мерки.
Друго наше предложение за енергиен одит към собственика на сграда е прието и вече втора година значително са намалени разходите за отопление, електроенергия, вода и др.

Затова бихме препоръчали на инвеститорите и собствениците на имоти да се консултират със специалисти по управление и техническа поддръжка не преди или след пускането в експлоатация, а още от етапа на проектиране. Струва малко, спестява много и увеличава приходите.

Сподели
 

Новини

22 Април 2020, 13.31
Обичаш кварталния си магазин, цветарницата на ъгъла, няколко художествени...
13 Април 2020, 14.44
В съвременните големи сгради, независимо дали са промишлени, търговски или...
06 Март 2020, 18.25
Общо 56 представители на компании от три континента се очаква да пристигнат у...
Медийни партньори
VIP медиен партньор