Поощрителната награда в Архитектурния конкурс АРХ ИНОВА получи арх. Маргарита Колева за РОДОПСКО ВИЛНО СЕЛИЩЕ

(1 глас, средно 5.00 от 5)
Rodopsko_vs_01
Теренът, върху който е разположено селището, се намира в Родопите, в близост до 
град Девин. Той се характеризира със силна денивелация като падането на терена е в 
посока от изток към запад. На неговата територия са проектирани 12 свободностоящи 
къщи, 9 редови къщи и обществена зона. 
Проектът е вдъхновен от родопската възрожденска архитектура. Стремежът е 
последователно интерпретиране на родопското архитектурно наследство при 
цялостното изграждане на селището: както в градоустройственото решение, така и във 
функционалната и обемно-пространствена композиция на отделните жилищни 
структури. 
Rodopsko_vs_08

Градоустройството: 
При градоустройственото решение са заложени основни принципи от 
градоустройството по време на Възраждането: 
  • компактна форма на застрояване; 
  • композиционен гръбнак е главната улица – в цялостната улична мрежа на вилното селище тя единствено е предвидена за автомобилно движение; 
  • останалата част от уличната мрежа е неправилна, живописна – това са пешеходни алеи, посредством които се осъществява достъпът до къщите; те са отзвук на възрожденските улици с техните характерни чупки, създаващи забележителни перспективи и улични силуети; 
  • единност и цялостност на композицията; 

Къщата: 
Жилищното застрояване включва четири типа свободностоящи къщи и комплекс от три редови къщи. Къщи тип А1 и тип А2 са двуетажни, а тип Б1 и тип Б2 – триетажни. 
Тяхната функционална организация и обемно решение се основават на родопската жилищна архитектура, в която се разчитат три основни форми: „редова къща”, „къща с клет” и „къща с пейка”. 

Функционална организация 

Чрез използване на ясната функционална организация на „редовата къща” са създадени жилищни единици, които дават възможност както за типизиране, така и за създаване на индивидуални решения. Изходната форма в план е квадрат. 
Разпределянето на функцията по височина и по етажи се позовава на съответното разпределение в „редовата къща”: на първо ниво са разположени вътрешен двор и складово помещение, както и стълбата, посредством която се осъществява достъпът до жилищните нива; на второ ниво са обособени две основни зони – обща /включва: дневна, трапезария и кухня; асоциира се с пространството на чардака в родопската къща/ и индивидуална /включва: спални и санитарни възли; асоциира се с пространството на в’къщи/. Тези две функционални зони обхващат обема на квадрата и сформират своеобразното ядро на къщата, което е единно за различните жилищни единици. Индивидуалните решения по отношение на функционалното и обемно изграждане се постигат посредством прибавяне към тази обща /твърда/ структура на еркерни пространства /някои от тях се преливат в общото пространство; други 
сформират кътове за индивидуална работа, отдих, четене; трети приютяват функционални елементи: камина и стълба/. 

Обемно-пространствена организация 
Обемно-пластичното решение е пряко следствие от описаното функциониране на къщата и характерните принципи на родопската архитектура. Значимостта на компактния обем /ядрото-основата/ е подчертана чрез използване на каменна облицовка. Това създава усещане за неговата масивност, устойчивост. Еркерните издавания в съзвучие с тяхната функция и родопската традиция са откроени с различен 
материал – използвана е дървена облицовка. По този начин обемното решение, подчертано чрез използваните материали, разкрива достоверно функционалната организация на къщата. Създадена е видима и правдива връзка между функция и обем. 

Редови къщи 
При сформирането на комплекса от редови къщи са използвани споменатите вече принципи: влизането се осъществява през приземното ниво, служещо за вътрешен двор, гараж и склад; обемите са компактни, разнообразени от еркерни пространства, които са обособени като балкони за създаване на допълнителна връзка с околната среда; втори и трети етаж са същинските жилищни нива като при тях е търсено интериорно разнообразяване. По този начин въпреки единното функционално зониране всяка една от редовите къщи се откроява с индивидуалност на интериорното и екстериорно решение. 
Rodopsko_vs_03

Дворът: 
Сформираният на приземно ниво вътрешен двор е характерен и съществен елемент на проектираните жилищни структури. Чрез неговото максимално отваряне се цели сформиране на архитектурно пространство, което е отворено към природата и е обвързано със заобикалящата среда. Дворът позволява преминаване на природата през обема на къщата. Максималното остъкляване му позволява да изпълнява функцията си на преход между вън и вътре целогодишно: през летните месеци е 
отворен и функционира като тераса, а през студените е затворен и изпълнява роля на зимна градина. 

Обществено застрояване 
Обществената зона се състои от две сгради. Сграда 1 представлява малък обект за хранене с тераса, а сграда 2 е свързана с охраната на селището. Тя включва малък офис и жилищна част. Тяхното обемно изграждане е в съзвучие с общото решение на селището. 

Обобщение 
Стремежът на проекта е чрез използване на опорни точки от родопската архитектура да 
се изведе принцип за създаване на съвременни жилищни структури, като по този начин 
да се осъществи архитектурна и културна приемственост. 
Rodopsko_vs_02
Rodopsko_vs_04
Rodopsko_vs_05
Rodopsko_vs_06
Rodopsko_vs_07

 
Сподели

Тагове: архинова | архитектурен конкурс

 

Новини

14 Декември 2018, 00.00
Флашмоб по халати бе организиран на 14.12.2018 г. пред Централна баня от граждани...
30 Ноември 2018, 17.43
На 30 ноември 2018 г. в 12.00 часа на обяд приключи есенният етап от конкурса...
28 Ноември 2018, 16.11
Заха Хадид Архитектс (Zaha Hadid Architects) изложиха на показ свои архитектурни модели...
Медийни партньори
VIP медиен партньор