Новото мислене на архитектите

(0 гласа, средно 0 от 5)
Майк Лидън, ДПЗ

Изобилието в Америка е известно на мнозина, но малцина разбират, че по-голямата част от създаденото се дължи на политиката на правителството след Втората световна война, която насърчава разрастването на предградия извън ядрото на градовете. Днес е известно, че тези модели на развитие създават големи социални и екологични проблеми като климатичните промени. За щастие в Съединените щати и извън тях се появява една друга парадигма, която предлага проверени във времето решения за намаляване на ефекта от глобалното затопляне. Тя е известна като нов урбанизъм.

Подобно на европейските си предшественици, американските селища преди се строяха много компактно, оставяйки просторни площи за селскостопански земи, за лов и земеделие. През последните 60 години обаче повечето американски градове отхвърлят този модел, като започват ненужно да се разпростират в околните земи, изграждайки зависими от личния транспорт селища с малка плътност на застрояване. Това “пръсване наоколо” успешно игнорира най-добрите характеристики на селските и градските среди, създавайки места, които не са нито едното, нито другото.

Разпростирането не щади природата, защото отделя едно от друго местата за работа, за живеене и за общините, без да осигурява плътност, която може да поддържа обществен транспорт. В резултат повечето от крайградските райони налагат непрекъснатото използване на личните автомобили. Това е неустойчиво в екологичен и социален смисъл, защото в атмосферата се освобождава прекомерно количество от предизвикващия промените в климата СО2, а и времето прекарано в колата, извън съседската среда, вреди на взаимоотношенията и обществените контакти, които правят живота в затворената общност приятен и по този начин природосъобразен.

За съжаление този модел на разрастване става постепенно по-модерен и извън Съединените щати, тъй като се свързва с икономическия растеж и изобилието – две характеристики, желани от всички нации.
Търсещи алтернатива на непривлекателните, зависещи от личния транспорт методи за устройство на градовете и убедени, че икономическото благоденствие може да бъде създадено и чрез здрава околна среда, двама млади архитекти Андре Дyани и Елизабет Плейтър-3aиберк проектират през 1980 г. едно курортно градче във Флорида, наречено Сиисайд. Намерението е да се създаде малък град, като се използват онези изначални принципи, които някога направиха основните селища на Америка преуспяващи – компактни и обходими пеша места, които комбинират жилищни, търговски и обществени зони. Тяхното предчувствие – че не всяко разрастване трябва да бъде под формата на разпростиране нашироко – бе подето от поддръжници из цялата страна. Това е стартът на едно ново движение.

През 1993 г. е организиран Конгресът за нов урбанизъм, който да насърчава идеята за възстановяване на баланса между градовете и предградията. Конгресът основава подхода си на традиционния урбанизъм с цел да преодолее предизвикателствата на хаотичното развитие на предградия от изминалите няколко десетилетия. Днес организацията е водеща в подкрепата на дейности за възобновяване на градове и крайни квартали, които се развиват в обходима и добре свързана среда. Въз основа на изпитания във времето успех на сплотената, но разнообразна градска тъкан, движението бе приветствано като “най-важното явление, появило се в американската архитектура” от времето на Студената война .

КНУ (Конгресът за нов урбанизъм) е разнообразна група от професионалисти от различни области, които работят за възстановяването и възвръщането на интегрираността и жизнеността на градовете и на техните нефункционални предградия. Сред водачите на Конгреса са „Дyани Плейтър-3aиберк и Ко” (ДПЗ), ръководена от вече споменатите Андре Дyани и Елизабет Плейтър-3aиберк. През 1966 г. те, заедно с други единомишленици урбанисти, ратифицираха Хартата за нов урбанизъм, която обявява тяхната отдаденост на реорганизирането на околните квартали, свързвайки наново съществуващите градски центрове, като запазва дивите и обработваеми земи, които поддържат равновесието на околната среда. Хартата изброява техните цели за проектиране, политика и управление от по-големия мащаб на района до подробния устройствен план на един блок от сгради, улица или самостоятелна сграда. Дори преди хартата, „Дyани Плейтър-3aиберк и Ко” проектират и изграждат много нови градски проекти от разнообразен мащаб. Най-известният между тях е Сиисайд, един от най-добрите примери за целите на движението.

Практикуващите нов урбанизъм са водещи в борбата за опазване на околната среда по целия свят. Първоначално използвайки “шарет” charrette (процес на планиране, който свързва няколко важни проектантски стратегии с участието на обществеността), новите урбанисти революционизираха пренебрежителния подход към градското планиране и разрастване, особено в Америка, където реформата е най-необходима.

Благодарение на работата на новите урбанисти градовете се ангажират все повече да застрояват компактно, да подобряват транспорта, да комбинират възможностите за използване на терените и да въвеждат новите политики, които гарантират, че всяко бъдещото разрастване се основава на търсенията на един глобализиран свят, който е застрашен от опасния ефект на глобалното затопляне. На свой ред все повече граждани осъзнават, че градският начин на живот не е само по-природосъобразен, но и по-приятен, когато по-малко време се прекарва в трафика, в паркиране и в огромните празни райони.

Заплахата от глобалните промени в климата са най-голямото съвместно предизвикателство, пред което човечеството се е изправяло. Реформирайки основните модели на крайградски предградия, чиито селищни организации имат непропорционално голям принос към глобалното затопляне, новите урбанисти вървят по своя път за справяне с това предизвикателство. А вие?
Сподели
 

Новини

08 Юли 2020, 16.20
Специализираната изложба „Стройтех“ остава една от най-предпочитаните  от...
03 Юли 2020, 15.17
Дизайнерският екип, състоящ се от Orange Architects, ECHO urban design, Moederscheim Moonen, More Architecture и...
16 Юни 2020, 14.26
Винербергер има удоволствието да Ви покани на убинар, специално посветен на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор