Новото мислене на архитектите

(0 гласа, средно 0 от 5)
Майк Лидън, ДПЗ

Изобилието в Америка е известно на мнозина, но малцина разбират, че по-голямата част от създаденото се дължи на политиката на правителството след Втората световна война, която насърчава разрастването на предградия извън ядрото на градовете. Днес е известно, че тези модели на развитие създават големи социални и екологични проблеми като климатичните промени. За щастие в Съединените щати и извън тях се появява една друга парадигма, която предлага проверени във времето решения за намаляване на ефекта от глобалното затопляне. Тя е известна като нов урбанизъм.

Подобно на европейските си предшественици, американските селища преди се строяха много компактно, оставяйки просторни площи за селскостопански земи, за лов и земеделие. През последните 60 години обаче повечето американски градове отхвърлят този модел, като започват ненужно да се разпростират в околните земи, изграждайки зависими от личния транспорт селища с малка плътност на застрояване. Това “пръсване наоколо” успешно игнорира най-добрите характеристики на селските и градските среди, създавайки места, които не са нито едното, нито другото.

Разпростирането не щади природата, защото отделя едно от друго местата за работа, за живеене и за общините, без да осигурява плътност, която може да поддържа обществен транспорт. В резултат повечето от крайградските райони налагат непрекъснатото използване на личните автомобили. Това е неустойчиво в екологичен и социален смисъл, защото в атмосферата се освобождава прекомерно количество от предизвикващия промените в климата СО2, а и времето прекарано в колата, извън съседската среда, вреди на взаимоотношенията и обществените контакти, които правят живота в затворената общност приятен и по този начин природосъобразен.

За съжаление този модел на разрастване става постепенно по-модерен и извън Съединените щати, тъй като се свързва с икономическия растеж и изобилието – две характеристики, желани от всички нации.
Търсещи алтернатива на непривлекателните, зависещи от личния транспорт методи за устройство на градовете и убедени, че икономическото благоденствие може да бъде създадено и чрез здрава околна среда, двама млади архитекти Андре Дyани и Елизабет Плейтър-3aиберк проектират през 1980 г. едно курортно градче във Флорида, наречено Сиисайд. Намерението е да се създаде малък град, като се използват онези изначални принципи, които някога направиха основните селища на Америка преуспяващи – компактни и обходими пеша места, които комбинират жилищни, търговски и обществени зони. Тяхното предчувствие – че не всяко разрастване трябва да бъде под формата на разпростиране нашироко – бе подето от поддръжници из цялата страна. Това е стартът на едно ново движение.

През 1993 г. е организиран Конгресът за нов урбанизъм, който да насърчава идеята за възстановяване на баланса между градовете и предградията. Конгресът основава подхода си на традиционния урбанизъм с цел да преодолее предизвикателствата на хаотичното развитие на предградия от изминалите няколко десетилетия. Днес организацията е водеща в подкрепата на дейности за възобновяване на градове и крайни квартали, които се развиват в обходима и добре свързана среда. Въз основа на изпитания във времето успех на сплотената, но разнообразна градска тъкан, движението бе приветствано като “най-важното явление, появило се в американската архитектура” от времето на Студената война .

КНУ (Конгресът за нов урбанизъм) е разнообразна група от професионалисти от различни области, които работят за възстановяването и възвръщането на интегрираността и жизнеността на градовете и на техните нефункционални предградия. Сред водачите на Конгреса са „Дyани Плейтър-3aиберк и Ко” (ДПЗ), ръководена от вече споменатите Андре Дyани и Елизабет Плейтър-3aиберк. През 1966 г. те, заедно с други единомишленици урбанисти, ратифицираха Хартата за нов урбанизъм, която обявява тяхната отдаденост на реорганизирането на околните квартали, свързвайки наново съществуващите градски центрове, като запазва дивите и обработваеми земи, които поддържат равновесието на околната среда. Хартата изброява техните цели за проектиране, политика и управление от по-големия мащаб на района до подробния устройствен план на един блок от сгради, улица или самостоятелна сграда. Дори преди хартата, „Дyани Плейтър-3aиберк и Ко” проектират и изграждат много нови градски проекти от разнообразен мащаб. Най-известният между тях е Сиисайд, един от най-добрите примери за целите на движението.

Практикуващите нов урбанизъм са водещи в борбата за опазване на околната среда по целия свят. Първоначално използвайки “шарет” charrette (процес на планиране, който свързва няколко важни проектантски стратегии с участието на обществеността), новите урбанисти революционизираха пренебрежителния подход към градското планиране и разрастване, особено в Америка, където реформата е най-необходима.

Благодарение на работата на новите урбанисти градовете се ангажират все повече да застрояват компактно, да подобряват транспорта, да комбинират възможностите за използване на терените и да въвеждат новите политики, които гарантират, че всяко бъдещото разрастване се основава на търсенията на един глобализиран свят, който е застрашен от опасния ефект на глобалното затопляне. На свой ред все повече граждани осъзнават, че градският начин на живот не е само по-природосъобразен, но и по-приятен, когато по-малко време се прекарва в трафика, в паркиране и в огромните празни райони.

Заплахата от глобалните промени в климата са най-голямото съвместно предизвикателство, пред което човечеството се е изправяло. Реформирайки основните модели на крайградски предградия, чиито селищни организации имат непропорционално голям принос към глобалното затопляне, новите урбанисти вървят по своя път за справяне с това предизвикателство. А вие?
Сподели