За издигане на престижа на проектанта и реалните проблеми в инвестиционния процес

(1 глас, средно 5.00 от 5)
BG_Tower_01

Разговор с арх. Георги Савов,
председател на Регионална колегия „Нова” на КАБ
Архитект Георги Савов е активно действащ проектант и бивш строител, „твърде вглъбен в детайла”, както сам се иронизира. Сега действията му се фокусирани върху проектиране и управляване на проекти по време на целия период на инвестиционния процес. „България тауър” има щастливата съдба да бъде рожба на отговорен екип - инвеститор „Евротренд” ЕООД , главен изпълнител „Галчев инженеринг груп” АД, проектант „Вамос” ООД, и проджект мениджър „А-три” ООД. След завършването на сградата „Хоум фор ю” я поема като фасилити мениджмънт.

В разговора ни за извеждането на хармоничния архитектурен образ на „България тауър” до съответното технологично ниво чрез доброто изпълнение арх. Савов изясни, че това е станало благодарение на участието на проектантите от началото до края на реализацията. Когато архитектът съчетава проектирането с управлението на проекта, т. е. впоследствие контролира изпълнението, резултатите са налице.

Архитект Савов сподели и своята тревога, че в повечето случаи ролята на проектанта приключва с издаването на разрешението за строеж и той престава да бъде реален участник в инвестиционния процес. Масова практика е инвеститорът, вървейки по най-късия път до реализация, да не направи допълнително договаряне за авторски надзор, тъй като не е задължен по закон и в много случаи го спестява. Строителят в повечето случаи след фазата на грубия строеж вече е изчерпал потенциала на своите компетенции. В етапа на довършителните работи, поради недостатъчна информираност на персонала с който разполага и поради непознаване на съвременните материали, технологии, а и на
проекта, се стреми да поевтини и елементаризира всяка една от тях.
Проектантът по закон не е длъжен да упражнява авторски контрол, освен ако няма допълнително споразумение с инвеститора. Той може да наложи своите идеи и технически решения само ако инвес-
титорът има желание да отстоява проекта. ЗУТ, обаче, не задължава инвеститора да ангажира главния проектант да участва до края в реализацията. В много от случаите детайлите, които съпътстват ра-
ботния проект, ако изобщо ги има, са принципни и не могат да се прилагат пълноценно, ако липсва корективът на проектанта.

Често се задава въпросът как да се повиши престижът на архитекта. „Чрез поемане на отговорности и прецизно детайлиране. Проектантът трябва да следи проектът да не се променя без неговото съгласие. Големите грешки в строителството могат да се избегнат само когато проектантите, а не някой различен от тях участник в инвестиционния процес да контролира изпълнението” - отговаря арх. Савов.

Като председател на Регионална колегия „Нова” на КАБ той има идеи за подобряване на инвестиционния процес, за неговото привеждане в съответствие с водещите европейски практики. Трябва да се въведе и прецизира дефиницията главен проектант и консултант извън функциите на надзора. Да се регламентират задължителни количествени параметри за всяка проектна фаза, които да гарантират качеството на проекта. Думата „главен проектант” липсва в закона, но съществува в практиката. Размиването на характеристиките и задълженията на Строител - Инвеститор – Проектант и Надзор, главните участници в инвестиционния процес според нашето законодателство, изисква спешна промяна.
Проектирането е в основата на цялата строителна дейност.BG_Tower_02
Крайната му фаза в момента няма точно очертани параметри. Липсват задължителни изисквания за изготвяне на проектосметната документация за различните фази, особено важни за техническия и работния проект, за съдържащите се в тях спецификации и детайли, което рефлектира върху строителството и неговото качество. Липсват обективни качествени и количествени критерии при провеждане на търгове за проектиране и консултантски услуги. Свидетели сме на абсурдната ситуация проектните и консултантски услуги, които са интелектуален процес, продължаващ с години да се оценяват по критерия цена и срок точно както се оценява доставката на маратонки, плочки и други промишлени стоки. КАБ трябва да се превърне в гарант за проектанта, защитавайки го пред инвеститора, но също така и гарант на инвеститора, че ще получи пълен и качествен продукт. 

Стига се до логичния извод, че високите изисквания към проекта трябва да залегнат като задължително условие в законодателство. Качественото проектиране, неговата оценка от надзора и контрола от страна на проектантите при изпълнението могат да бъдат основание за определянето и на съответната достойна цена на проектантския труд. Това, наред с фиксирането на правата и задълженията на страни-
те в инвестиционния процес, е реалният път за издигане на престижа на проектанта и гаранция за успешна инвестиция.
BG_Tower_03
Технически паспорт
 
Обект: Офис сграда България Тауър, бул. „България” № 45, гр. София
Инвеститор: „Евротренд” ЕООД
Проектант: „Вамос” ООД, арх. Георги Савов, арх. Детелина Соколова
Проджект мениджър: „А-три”
Главен изпълнител: „Галчев инженеринг груп” АД
Фасади: Фасадни топлоизолаци и облицовки XPS 5 см. Структурна окачена фасада на силиконова вертикална и хоризонтална фуга, декоративни елементи облицовани с гранитни плочи, метални слънцезащитни елементи. Стъклопакет 28 мм, вкл. 6 мм нискоемисионен Планибел.
„Кристиан Нейко 90” ООД - окачени стъклени фасади, обшивки по фасада, дограми
„КОМБО - 1” ООД - пиластри, парапети по тераси
Хидроизолации: „Изи билд България” АД
ОВиК инсталации: Отоплението, вентилацията и климатизацията са решени с централизирана климатична система, съдържаща студов център и четиритръбна водна инсталация.- „Топлик ко” ООД
Земни работи шлицови стени„СБ Инжетеринг” АД
ВиК инсталации: Водна инсталация с полипропиленови тръби, канализация от PVC тръби с диаметър 50 и 110 мм.-. „Майор и ко” ООД
Каменни настилки и облицовки:„Булмарма 2008” ООД
Ескалатори: „Уникен” ЕООД
Асансьори: „Отис лифт” ЕООД
Пожароизвестяване: „Сектрон” Пожароизвестителна инсталация, контрол на достъп и видеонаблюдение.
Фасадно осветление: „Лумитрон”
Противообледителни инсталации Отопление на воронките на терасите
„Деви” ЕООД
„Айсгард” ООД
Озеленяване: „КИО - Иван Узунов” ЕООД
Външно ел. захранване и трафопост:ЕТ „МИСИ - 97”
Външна топлопроводна връзка:ЕТ „Пеев - Румен Пеев”
Външно ВиК: „Ивкомплект” ЕООД
Бентонитова изолация: „Арес” ЕООД
Сподели
 

Новини

08 Юли 2020, 16.20
Специализираната изложба „Стройтех“ остава една от най-предпочитаните  от...
03 Юли 2020, 15.17
Дизайнерският екип, състоящ се от Orange Architects, ECHO urban design, Moederscheim Moonen, More Architecture и...
16 Юни 2020, 14.26
Винербергер има удоволствието да Ви покани на убинар, специално посветен на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор