За издигане на престижа на проектанта и реалните проблеми в инвестиционния процес

(1 глас, средно 5.00 от 5)
BG_Tower_01

Разговор с арх. Георги Савов,
председател на Регионална колегия „Нова” на КАБ
Архитект Георги Савов е активно действащ проектант и бивш строител, „твърде вглъбен в детайла”, както сам се иронизира. Сега действията му се фокусирани върху проектиране и управляване на проекти по време на целия период на инвестиционния процес. „България тауър” има щастливата съдба да бъде рожба на отговорен екип - инвеститор „Евротренд” ЕООД , главен изпълнител „Галчев инженеринг груп” АД, проектант „Вамос” ООД, и проджект мениджър „А-три” ООД. След завършването на сградата „Хоум фор ю” я поема като фасилити мениджмънт.

В разговора ни за извеждането на хармоничния архитектурен образ на „България тауър” до съответното технологично ниво чрез доброто изпълнение арх. Савов изясни, че това е станало благодарение на участието на проектантите от началото до края на реализацията. Когато архитектът съчетава проектирането с управлението на проекта, т. е. впоследствие контролира изпълнението, резултатите са налице.

Архитект Савов сподели и своята тревога, че в повечето случаи ролята на проектанта приключва с издаването на разрешението за строеж и той престава да бъде реален участник в инвестиционния процес. Масова практика е инвеститорът, вървейки по най-късия път до реализация, да не направи допълнително договаряне за авторски надзор, тъй като не е задължен по закон и в много случаи го спестява. Строителят в повечето случаи след фазата на грубия строеж вече е изчерпал потенциала на своите компетенции. В етапа на довършителните работи, поради недостатъчна информираност на персонала с който разполага и поради непознаване на съвременните материали, технологии, а и на
проекта, се стреми да поевтини и елементаризира всяка една от тях.
Проектантът по закон не е длъжен да упражнява авторски контрол, освен ако няма допълнително споразумение с инвеститора. Той може да наложи своите идеи и технически решения само ако инвес-
титорът има желание да отстоява проекта. ЗУТ, обаче, не задължава инвеститора да ангажира главния проектант да участва до края в реализацията. В много от случаите детайлите, които съпътстват ра-
ботния проект, ако изобщо ги има, са принципни и не могат да се прилагат пълноценно, ако липсва корективът на проектанта.

Често се задава въпросът как да се повиши престижът на архитекта. „Чрез поемане на отговорности и прецизно детайлиране. Проектантът трябва да следи проектът да не се променя без неговото съгласие. Големите грешки в строителството могат да се избегнат само когато проектантите, а не някой различен от тях участник в инвестиционния процес да контролира изпълнението” - отговаря арх. Савов.

Като председател на Регионална колегия „Нова” на КАБ той има идеи за подобряване на инвестиционния процес, за неговото привеждане в съответствие с водещите европейски практики. Трябва да се въведе и прецизира дефиницията главен проектант и консултант извън функциите на надзора. Да се регламентират задължителни количествени параметри за всяка проектна фаза, които да гарантират качеството на проекта. Думата „главен проектант” липсва в закона, но съществува в практиката. Размиването на характеристиките и задълженията на Строител - Инвеститор – Проектант и Надзор, главните участници в инвестиционния процес според нашето законодателство, изисква спешна промяна.
Проектирането е в основата на цялата строителна дейност.BG_Tower_02
Крайната му фаза в момента няма точно очертани параметри. Липсват задължителни изисквания за изготвяне на проектосметната документация за различните фази, особено важни за техническия и работния проект, за съдържащите се в тях спецификации и детайли, което рефлектира върху строителството и неговото качество. Липсват обективни качествени и количествени критерии при провеждане на търгове за проектиране и консултантски услуги. Свидетели сме на абсурдната ситуация проектните и консултантски услуги, които са интелектуален процес, продължаващ с години да се оценяват по критерия цена и срок точно както се оценява доставката на маратонки, плочки и други промишлени стоки. КАБ трябва да се превърне в гарант за проектанта, защитавайки го пред инвеститора, но също така и гарант на инвеститора, че ще получи пълен и качествен продукт. 

Стига се до логичния извод, че високите изисквания към проекта трябва да залегнат като задължително условие в законодателство. Качественото проектиране, неговата оценка от надзора и контрола от страна на проектантите при изпълнението могат да бъдат основание за определянето и на съответната достойна цена на проектантския труд. Това, наред с фиксирането на правата и задълженията на страни-
те в инвестиционния процес, е реалният път за издигане на престижа на проектанта и гаранция за успешна инвестиция.
BG_Tower_03
Технически паспорт
 
Обект: Офис сграда България Тауър, бул. „България” № 45, гр. София
Инвеститор: „Евротренд” ЕООД
Проектант: „Вамос” ООД, арх. Георги Савов, арх. Детелина Соколова
Проджект мениджър: „А-три”
Главен изпълнител: „Галчев инженеринг груп” АД
Фасади: Фасадни топлоизолаци и облицовки XPS 5 см. Структурна окачена фасада на силиконова вертикална и хоризонтална фуга, декоративни елементи облицовани с гранитни плочи, метални слънцезащитни елементи. Стъклопакет 28 мм, вкл. 6 мм нискоемисионен Планибел.
„Кристиан Нейко 90” ООД - окачени стъклени фасади, обшивки по фасада, дограми
„КОМБО - 1” ООД - пиластри, парапети по тераси
Хидроизолации: „Изи билд България” АД
ОВиК инсталации: Отоплението, вентилацията и климатизацията са решени с централизирана климатична система, съдържаща студов център и четиритръбна водна инсталация.- „Топлик ко” ООД
Земни работи шлицови стени„СБ Инжетеринг” АД
ВиК инсталации: Водна инсталация с полипропиленови тръби, канализация от PVC тръби с диаметър 50 и 110 мм.-. „Майор и ко” ООД
Каменни настилки и облицовки:„Булмарма 2008” ООД
Ескалатори: „Уникен” ЕООД
Асансьори: „Отис лифт” ЕООД
Пожароизвестяване: „Сектрон” Пожароизвестителна инсталация, контрол на достъп и видеонаблюдение.
Фасадно осветление: „Лумитрон”
Противообледителни инсталации Отопление на воронките на терасите
„Деви” ЕООД
„Айсгард” ООД
Озеленяване: „КИО - Иван Узунов” ЕООД
Външно ел. захранване и трафопост:ЕТ „МИСИ - 97”
Външна топлопроводна връзка:ЕТ „Пеев - Румен Пеев”
Външно ВиК: „Ивкомплект” ЕООД
Бентонитова изолация: „Арес” ЕООД
Сподели