Морски хотел, категория три звезди.

(3 гласа, средно 3.33 от 5)
Sea_Hotel_sn.02
Проектът на арх.Емил Жечев от Пловдив - Морски хотел, категория три звезди, участва в Архитектурен конкурс АрхИнова през 2014 г.

Сградата е проектирана за терен, представляващ стръмен морски бряг. Наклонът на терена е около 27 % в посока юг – югозапад, като панорамата към морето почти съвпада с наклона на терена и е от юг. Денивелацията на терена в рамките на сградата е 7.00 м.
Съвпадението на изложението на наклона на терена към благоприятната за ослънчаване посока с панорамата към морето от юг, е отчетено като изключително благоприятна природна даденост и възприето като основен композиционен фактор при проектирането.

Сградата като цяло е обърната изцяло към морето и буквално „пълзи” по терена, следвайки органично неговия релеф и наклон. Предложено е едно оригинално и нетрадиционно проектно решение. Класическата за хотелските сгради вътрешно-коридорна функционална схема, обезпечава в случая една терасовидна сграда, строго следваща наклона на терена, която стъпаловидно „пълзи” в ритъм към морето. Така оформената основна композиционна ос е ориентирана почти точно в направление север – юг. Симетрично спрямо тази композиционна ос, скосени под наклон от 45 ° спрямо нея, са разположени основните обекти в сградата – хотелски апартаменти и стаи.
Sea_Hotel_sn.01
По този начин се постига едно оригинално и изключително благоприятно решение - всички апартаменти и стаи са обърнати към благоприятните за ослънчаване посоки – югоизток и югозапад, като едновременно с това всички те са и с изглед към морето, разтваряйки изцяло сградата по този начин, към морската панорама. Композиционно е оформено и утилитарно вътрешно пространство с открит басейн, също отворено към морето.

От друга страна предложеното композиционно решение запазва изцяло икономическите предимства на класическия коридорен тип хотелска сграда - обединяване по двойки на вертикалните щрангове в инсталационни пакети, икономична конструктивна схема и конструктивно решение и икономични функционални и експлоатационни характеристики, с минимални обслужващи площи и оптимална топлотехническа ефективност.

Носещата конструкция е монолитна стоманобетонова. Конструктивният растер на носещите вертикални стоманобетонови елементи е с модул 3.60 м. Същият съответства на предвидената категория на сградата и едновременно с това позволява свободното планиране на вътрешните пространства с леки преградни стени. Подовите конструкции представляват гладки безгредови плочи с дебелина 16 см. Покривните скатове са с еднакъв наклон, покрити с керамични керемиди и пластично оформящи т. н „пета фасада” на сградата.

Към всеки апартамент и всяка стая са предвидени панорамни тераси с изглед към морето, като основен функционален елемент, предвид посочените природни дадености. Независимо от силната денивелация на терена всички обекти в комплекса са достъпни за хора с увреждания.

 Хотелската част съдържа общо 12 апартамента, 8 стаи с две легла, 2 стаи с едно легло, един камериерски офис, една битова стая за персонала и два административни офиса.

Обслужващата част съдържа основен ресторант със зала за посетители на две нива за общо 200 места и тераси за открито сервиране на три нива за общо още 130 места, лоби бар, зала за мероприятия решена амфитеатрално, винарна с дегустационна зала, детски кът, открит басейн и всички необходими обслужващи помещения.   

Контрастно на пластичните изгледи на сградата откъм морето, изчистено и семпло е решена северната фасада с главния вход към комплекса. Същата е естествена психологическа преграда към обособеното вътрешно утилитарно пространство на комплекса, решена с подчертана централна симетрия, постепенно разграждаща се стъпаловидно и ритмично спрямо основните компоненти на композиционното решение.
          
Sea_Hotel_sn.03
Sea_Hotel_sn.04
Sea_Hotel_sn.05

Сподели

Тагове: архитектурен конкурс архинова

 

Новини

12 Октомври 2018, 14.19
На 11 октомври 2018 г. в София, Националният конкурс "Баня на годината" откри 15-тото...
08 Октомври 2018, 15.10
На 4 октомври 2018 г. в София, в Амфитеатъра в хотел Арена ди Сердика се проведе...
04 Октомври 2018, 11.30
Министерство на културата ускорява процедурата за статут на паметник за...
Медийни партньори
VIP медиен партньор