Логистично-индустриален парк "РОДОПИ", гр. Пловдив

(0 гласа, средно 0 от 5)
2_Radko_Todorov_RTconsult_LP_Rodopi_01
Проектант "ЕР ТЕ Консулт" ООД, арх. Радко Тодоров

Проектна фаза:  Технически инвестиционен проект  
Инвеститор:  „Ди Ей Жи” ЕООД

Ситуационно решение
Логистичния парк е ситуиран в УПИ  008192 – логистичен парк. Транспортният достъп е осигурен с включване (вход) от главния околовръстен път Асеновград - Пазарджик в северната част на УПИ-то посредством новопроектиран пътната връзка с път ІІ-86 - с единен вход  - изход. Всички сгради в логистичния парк спазват необходимите нормативни отстояния към регулационните линии на имота по одобрения ПУП-ПРЗ, както и ограничителното отстояние наложено от Електро съоръжение – 400kw трасе. 
4_Radko_Todorov_RTconsult_LP_Rodopi_03
В предната част на допустимата зона застрояване - север, успоредна на основната транспортна артерия  - околовръстен път No.86 – предвиждаме изграждането на три основни тела – шоуруми, свързани с външни градини, покрити със слънцезащитни елементи, които представляват основни представителства на фирмите, обслужвани от зоната. Тези три корпуса, условно наречени Зона А, Зона Б и Зона В също така ще имат и основна функция за обслужването на външни клиенти (банкови офиси, застрахователни и др.) В Зона А е предвиден – хранителен магазин, а в Зона Б – заведение за бързо хранене и външна открита тераса. Предвижда се паркинг за посетители пред самите шоуруми и обслужваща пешеходна зона. 
В следващата зона за застрояване се предвижда Сграда 1 – Представляваща : Под обект Централен офис и под обект Терминал 1. В североизточната част на зоната на застрояване се изгражда КПП, обслужвашо единния Вход-Изход за логистичния парк.
Пред централния офис разполагаме паркоместа с цел обслужването на клиенти. Централният офис е изграден в източната част и разположен посредством дилатационна фуга с Терминал 1. В посока юг, се намира следващия Терминал 2. Между Терминал 1 и Терминал 2 се изгражда – вътрешно обслужваща товаро-разтоварна зона, съобразена с маневрирането на тежкотоварни автомобили с L=18-24 m.
3_Radko_Todorov_RTconsult_LP_Rodopi_02
Непосредствено  в западната част между западната регулация и Терминал 1 се предвижда първия сондаж, обслужващ зоната за технически нужди. Аналогично е местоположението на втория сондаж, разположен между западната регулация и Терминал 2. В източния край на имота, пред Терминал 2 се изгражда БКТП 2x1000КwA и дизел агрегат за резервиране на основни позиции в мрежата. В посока юг, до източната граница и непосредственно зад Терминал 2 се изграждат черпателен резервоар за технически нужди и противопожарен запас, както и бункерна помпена станция и черпателен резервоар за битови нужди. 
В южната част на УПИ-то се предвижда бъдещо застрояване – Терминал 3  
Oбемно решение и функционално съдържание
Предмет на проектиране и проучване във фаза ИТП обхваща пет подобекта (Шоурум – (Зона А, Зона Б и Зона В),Централен офис, Терминал 1 , Терминал 2 и КПП), както и всички обслужващи трасета – електро , ВиК и пътна част и съпровождайки ги обекти към тях. 
7_Radko_Todorov_RTconsult_LP_Rodopi_05
Технико – икономически показатели :  
Площ на парцела – 64 863,00м2
Застроена площ – 20 249,86м2
Разгъната застроена площ - 24 440,34м2
Пзастр. – 30 %  ( По одобрен ПУП : Пзстр: 80%)
Кинт. – 0,36  ( По одобрен ПУП : Кинт. : 2.5%)

Проектът участва в архитектурен конкурс "Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2018", като бе номиниран в категория: "Складове и логистични паркове".
 
Сподели

Тагове: арх инова 2018 | ер те консулт

 

Новини

05 Април 2021, 14.46
„Новата реалност създава много възможности“ - под това мото работи екипът на...
17 Февруари 2021, 10.22
Веднъж  в годината авторитетното икономическо издание  WirtschaftsWoсhe...
10 Февруари 2021, 15.11
Официалното откриване на новия магазин на Паркетен Свят в Перник ще бъде на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор