Български проект за Europe Tower конкурира европейски визии за небостъргач

(1 глас, средно 5.00 от 5)
арх. Жеко Тилев

Европа Парк София ще се издигне на мястото на бивша фабрика на Балканкар Средец АД в сърцето на града. Проектът предвижда създаване на многофункционален градски комплекс, включващ търговски сгради, офиси, апартаменти, хотел, кино център и други развлекателни площи.
Общо шест архитектурни студия - от Бълга рия, Австрия, Германия и Великобритания взеха участие в конкурса през 2007 г. Международно жури, съставено от представители на инвеститорите, на Столична община, както и на Съюза на архитектите в България и Германия, класира на първо място НРР Hentrich-Petschnigg and Partner KG от Дюселдорф, Германия. Български колектив с ръководител арх. Жеко Тилев, чийто проект представяме на следващите страници зае престижното второ място в конкурса.
 
Позиция
Сградата е разположена върху специaлен парцел в центъра на града с голямо входно пространство от бул. „Тотлебен”. Диагоналното срязване на пространството осигурява по-добро сливане с околността и гледка между мола и кулата към центъра на града.
Кулата доразвива идеята от вертикалните планове и обеми на останалите офис сгради и защото заради своята проста и експресивна форма кулата може да се интегрира с пространствения дизайн на офисите.
Архитектурна форма и дизайн на фасадата
Предложената визия е синтез между класически и авангарден дизайн от архитектурата на високите сгради. Дизайнът на фасадата е основан на елементен модулен принцип от типа на двойните фасади. Специални съединения – телескопични вертикални носачи (колони), ще се разработят за съчетанието на триъгълните сегменти на хиперболичната повърхност. Така чрез монтаж ще се постигнат различни ъгли между сегментите.
Кулата е проектирана в семпла и все пак много динамична и експресивна форма чрез комбинацията от прави и извити повърхности. Фасадите от двете страни на сградата и вътре в комплекса са прави, фасадата към бул. „Тотлебен” и към площада пред търговския център са извити. Лаконичната форма със своята геометричност и с възприетото раздвижване на контурните линии създава облика на цялата сграда. Отворите за зимните градини и разширенията на апартаментите създават мащаба и обогатяват равнините на фасадите с детайли. Обединяваща роля в композицията на фасадите изиграват линиите на остъкляването, при които диагоналите са декоративни интерпретации на мотиви на традиционни занаяти дърворезба, шевици и др.

Разпределение
Сградата е проектирана на 41 етажа с височина от 4,05 м, 3 технически етажа и три мазета. Чрез по-слабо застрояване на наземното ниво се постига по-добра визуална връзка с вътрешните пространтва на целия комплекс. В това свободно пространство е разположена изходната рампа от подземния паркинг, изходът за евакуация на сутеренните нива, стълбището за евакуация на горните два етажа и другите пожарни изходи за наземния етаж на сградата.
Офисите са разположени от 2 до 31 етаж, като извън тях 2 и 3 етаж продължават на по-нисък обем. Бизнес етажите могат да събират от 1-2 до 8 офиса. В пространството между стълбището и асансьорното ядро са проектирани интериорни градини като място за срещи, разговори, изчакване от страна на посетителите и др., обединени в общо вертикално пространство и съответни климатични условия. Те създават и специфична атмосфера, и вътрешен живот на тези нива. Главният вход за офисите е чрез атриум. Той е изпълнен с много зеленина и е обърнат към бул. „Тотлебен”.
Апартаментите се разделят на дневни и нощни групи и са разположени от 32 до 40 етаж, като асансьорното фоайе за тях е отделено от офисното. Всички те имат големи остъклени тераси-градини, големи всекидневни с камини, а от голяма част от баните се открива панорамна гледка.
На последния етаж е предвиден ресторант също с красив изглед, чийто вход е проектиран като кафе/рецепция (за изчакване, ако няма свободни места).
Покривът на сградата е озеленена тераса, защитена от ветровете със стъклени стени и през почти цялата година ще бъде използвана като разширение на ресторанта.
Проектът позволява промяната на броя на офисите и апартаментите в следващите фази на оформление или по време на експлоатацията на сградата. Допуска се също и добавянето на 1 или 2 етажа, на обща допустима височина от 180 м.
Проектът напълно запазва и използва предложената транспортна схема за движението на автомобилите, точките на входните и изходните рампи са определени от структурата на кулата и от организацията на подземните нива на паркинга.
Главните входове и изходи са позиционирани по следния начин: от бул. „Тотлебен” под навеса са главният вход и входът на ресторанта; в северозападния ъгъл е входът за апартаментите; в североизточния ъгъл – входът и изходът на подземния паркинг. В допълнение на рампите са осигурени два допълнителни евакуационни изходи по стълби директно навън. Директни пожарни изходи са осигурени и за стълбищните пространства на кулата, както и допълнителни изходи за наземното ниво.

Ефективност на проекта
Проектът постига ефективност от 75-74% (съотношението между наемната зона към основната надземна зона). За представените примерни схеми ефективността от 1 до 42 етаж е 74%. Това ще се постигне, ако първите 10 етажа имат един или два офиса на етаж. Ако сградата има 20 такива етажа, ефективността ще е 75%; с 30 такива етажа – 75,5% ефективност.

Функционален дизайн
Заради техническите съоръжения на 17 етаж се налага повдигането на 41 етаж, чрез което се достига и допустимата височина на сградата. При удължаването на вертикалното комункакционно ядро на сградата под покрива са разположени един затворен и един отворен (без покрив) етаж за технически системи.
Вертикалната комуникация на наземното ниво е осъществена чрез две стълбища и 14 асансьора. Размерите, капацитетът и скоростта на асансьорите (3,5 – 4,5 м/сек.) са проектирани в съответствие с методиките на OTIS и KONE. Асансьорите до стълбищните помещения ще разполагат и с евакуационен режим на експлоатация. За ресторанта са проектирани два асансьора за посетители и един сервизен. Апартаментите имат 2, а офисите 9 самостоятелни асансьора.
Връзката между подземните нива с първо ниво е с три отделни асансьора. Сервизният асансьор за ресторанта има връзка с първото подземно ниво и е напълно отделен от паркинга.

Структура и инсталации
Структурният дизайн е класически: ядро от стоманобетон и периферни колони. Подовите плочи се носят от основни (перфорирани) и допълнителни греди. Конструктивните оси са 8,10 х 8,10 м, позволяващи три паркоместа в подземните нива. Използваният композиционен модул от 1,35 м е базиран на структурния модул (6x1,35=8,10 м). Вътрешното разпределение се осъществява чрез гипсокартон или чрез стъклени стени. Повдигнатите подове и окачените тавани трябва да се инсталират допълнително.
Всички инсталации са съобразени с действащите стандарти в страната – български и международни.
Отоплението, вентилацията и климатизацията (ОВК) ще се осъществяват чрез VRF/VRV отоплителни системи с регенериращи системи за вентилация – това са иновативни технологии за контрол на климата, които позовляват промяна на температурата в различно време на деня. Изследването на климата в България показва, че това е най-ефективно като първоначална инвестиция и разходи за употреба и поддръжка.

Защита от земетресения
3D моделът на определени елементи е разработен за предварителни статични и динамични анализи на структурата, като дизайнът се съобразява с действащите норми за проектиране на сгради и съоръжения в сеизмични региони. Направените изчисления показват, че структурата е в състояние да поеме сеизмичните сили и да остане стабилна.
Сградата е проектирана с 4 закалени бетонни ядра, които се намират в центъра й. Те имат правилна форма във височина, както последните етажи са обединени чрез стоманобетонни стени.
Избраната структурна схема позволява максимална гъвкавост на архитектурата, възможно най-голяма прозрачност на фасадата и свободно прокарване на необходимата инсталация. На основните греди са предвидени отвори за преминаването на необходимите инсталации. Подовите структури под кота ±0 ще са гладки безгредови стоманобетонни плочи.

Електричество
Електрическите системи могат да се разделят основно надве – за високо и ниско напрежение.
Високо напрежение ще поддържа 220/380 V следните инсталации:
- Осветление – основно, охранително и евакуационно;
- ОВК, система за автоматизация на сградата и противопожарна система;
- Кухненското оборудване
- Асансьори и други вътрешни вертикални транспортни системи;
- Оборудване на развлекателните зони.

Според нивото на обезопасяване на електрическите системи сградата е първа категория, затова изисква два независими източника на енергия. Основното захранване трябва да има резервна поддържаща система, включваща дизелови генератори и UPS (Uninterruptible Power Supply – устройство, което позволява да продължи работата известно време, след като спре токът, като освен това предпазва от токови удари.). Захранването ще поддържа централната, охранителната и сродните й системи.
Отчитането на консумацията на енергия ще се осъществява чрез трифазни, тройно - тарифни електромери, комбинирани с тарифен часовник. Тези електромери трябва да се доставят заедно с устройства за дистанционно управление от системата за автоматично управление на сградата (BMS).
Контролното измерване на електрическата енергия ще се изпълнява в отделни секции на етажните панели и също трябва да имат възможност за контрол от BMS. Проектът предвижда част от основното осветлениe (30%) ще бъде инсталирано с допълнителни батерии и ще изпълнява и функциите на аварийно осветление.
Системите с ниско напрежение - телекомуникациите ще бъдат разположение на звездовиден принцип на всеки етаж и са на базата на оптични и медни връзки.

Противопожарна и аварийна безопасност
Системата ще е настроена според местния климат. Тя е предназначена за големи пространства и много детектори, извършва прецизен запис на всички аларми и кореспондиращи устройства. Противопожарната система ще бъде свързана с останалите охранителни системи в сградата, като алармените зони ще са съобразени с разположението на ОВК системите.

Система за автоматично управление на сградата (BMS)
Управлението ще бъде осигурено чрез различни нива на достъп и ще наблюдава и контролира следните типове системи:
- Механични системи
- Климатична система;
- Отоплителна система;
- Вентилационна система;
- Парен котел;
- Система за херметично запечатване и димна вентилация;
- Помпи;
- Водоснабдяване.
- Електрически системи
- Централната електрическа система;
- Основният авариен генератор;
- Озвучителната система;
- Противопожарна система.

Системи за наблюдение и контрол на достъпа
Дизайнът на системата ще покрие последните изисквания в областта на CCTV (затвореното тв-наблюдение) и системите за контрол за подобни сгради.
Проектът предвижда контролът на достъпа само с чип устройства (карти, гривни или др.). Системата е разделена на модули, гъвкава и лесна за развитие.
Тя позволява издаването на постоянни карти за служители и временни за посетители, както ще е и в състояние да прецизира достъпа до определени сектори (етажа, офисите, специални стаи и т.н.) за всеки отделен човек.
При подходяща конфигурация (в комбинация със CCTV) движението на хора и обекти в сградата и прилежащите зони като паркингите, гаржите и други зони с ограничен достъп, може да бъде проследявано.

Водоснабдяване и канализация
Сградата ще се снабдява от основната водоснабдителна система на квартала със средно налягане от около 0,35 MPa. Отпадните води – от сградата, дъжда и дренажната система, ще бъдат свързани със съществуващата градска канализация.
На всички етажи ще бъдат инсталирани автоматични пръскачки с поцинковани стоманени тръби, като те ще бъдат разделени в 9 зони, всяка захранвана с вода от противопожарен резервоар, оборудван с помпена система и сигнално контролна клапа. Всяка секция ще съдържа около 800 пръскачки, като всяка покрива район от 9 кв. м.
Проектът ще доставя вода за противопожарната система за 1 час в следните водни резервоари:
Ниво -1 – резервоар с обем 162 куб. м, който ще се снабдява с вода от два отделни източника.
Ниво + 17 и + 42 – резервоари с обем 116 куб. м. Те ще се пълнят с вода от резервоара на ниво -1 чрез помпи.
Всеки етаж ще има противопожарни кранове с капацитет 2x2,5 л/сек.
Сградата ще се снабдява от два независими водоснабдителни източника, всеки с оборудване за измерване на водата. Поради факта, че налягането в градската водоснабдителна система е около 35 м. необходимо е зониране на системата за питейна вода.
I зона – до 6 етаж – снабдява се директно от градската система.
II зона 7 – 16 етаж – снабдява се чрез помпата от резервоара на ниво -1.
III зона 17 – 30 етаж – от воден резервоар с обем 15 куб. м и изпомпване от резервоара на 17 етаж.
IV зона 31 – 42 етаж – от контра резервоар с обем 5 куб. м, разположен на 42 етаж.
На ниво -1 ще има резервоар за максимално удовлетворяване на водните нужди на сградата през деня с обем от 140 куб. м.

Всички потребители ще имат отделни водомери с дистанционно отчитане. Водоснабдяването ще е чрез полиетиленови тръби с алуминиева вътрешност за етажната мрежа и с поцинковани стоманени тръби за вертикалните линии. Всички тръби ще бъдат изолирани срещу конденз и топлинни загуби.
Топлата вода ще се осигурява от обикновени бойлери за офисите и комбинирани бойлери, използващи топлината от климатичната система за жилищната част и за ресторанта. Регулатори на налягането ще се поставят само на места, където това е наложително и налягането превишава 0,6 MPa или се препоръчва от производителя.

Канализация
Отпадните води и дъждовните води ще се отвеждат чрез вертикални тръби към градската канализация. На специални точки ще има отвори за контрол на водата. За отпадните води е проектирана и допълнителна вентилация. Етажните канали ще са от ПВЦ тръби, разположени в двойните подове и окачените тавани. Тръбите за дъждовни води ще са изолирани срещу конденз. Покривните отвори ще се нагряват. Специални подпори и компенсатори ще предпазват от деформации.
Отпадните води от подземните нива ще се изпомпват чрез херметични канализационни станции директно в градската канализация.

Сподели