АСМП МС, СБАЛ по очни болести и оптика

(0 гласа, средно 0 от 5)
3_Borislav_Bogdanov_Amfion_Ochna_Clinika
Проектант: АМФИОН ЕООД, арх. Борислав Богданов

Ситуиране на обекта – сградата е разположена на ул. „Неофит Рилски“ №7, местност „Центъра“, град София. 

Функционално решение
Сградата изпълнява функциите на специализирана болница за активно лечение на очни болести. 

Главният вход към сградата е от юг, от ул. “Неофит Рилски“. 
Вертикалните комуникации са осигурени чрез асансьор и стълбищна клетка, които свързват всички нива - от първи сутерен до пети етаж. На втори сутерен са разположени паркоместата. Той е достъпен чрез отделно стълбище в югоизточния ъгъл на сградата, стартиращо от първи сутерен. Автомобилите достигат до сутерена посредством хидравлична платформа.

Подходът към сградата е директно на кота ±0.00 и въвежда в просторно фоайе, с места за изчакване и рецепция. На това ниво се разполагат още два кабинета и манипулационна. 
На втори етаж  (кота +3.20) се обособени три кабинета, една манипулационна и техническо помещение, всички те достъпни от фоайе с чакалня.
На трети етаж (кота +6.40) са разположени 4 болнични стаи с по две легла, една VIP стая – също с две легла и самостоятелен санитарен възел, и сестринска стая.
И на трите етажа има обособен санитарен възел за посетители, приспособен за ползване и от хора с увреждания.
На четвъти етаж (кота +9.60) са разположени лекарски кабинет, манипулационна, офис – администрация, кухненски бокс и санитарен възел.
На пети етаж (кота +12.80) е обособена лекционна зала, достъпна от етажно фоайе с малък бар и санитарен възел.
На първи сутерен (кота -3.20) са проектирани операционна зала с прилежащи предоперационна и следоперационна зали, помещение за подготовка на хирурзите, помещение за стерилизация, складове за стерилни и употребявани материали. На етажа още се разполагат лаборатория, битови помещения – съблекални, баня, тоалетна и стая за почивка на персонала. Под стълбището е организирано перално помещение. 
На втори сутерен (кота -7.20) е организирано паркирането, посредством автоматична система за паркиране на три нива. На този етаж се разполага още абонатната станция и главното разпределително табло.

2_Borislav_Bogdanov_Amfion_Ochna_Clinika

Конструктивно решение
Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, смесена (гредово-безгредова), с вертикални носещи елементи - колони и стоманобетонни стени, за поемане на сеизмичните сили. Покривите са плоски. 

Паркиране
Паркирането се осъществява в подземен гараж, разположен на втори сутерен  (кота -7.20). Автомобилите достигат до гаража посредством хидравлична платформа. Осигурени са 12 паркоместа – 11 на механизирана система за паркиране на три нива и едно самостоятелно, под стълбищната клетка.

Обемно и архитектурно решение
Авангардният дизайн и естетиката на сградата са много важни, те създават първото впечатление, любовта от пръв поглед, но онова, което не се вижда е функцията.
В иновативно и технологично отношение сградата достига своята “поанта” в специфичното зониране и организиране на средата продиктувани от нейната функция.

Сградата е със съвременен архитектурен облик. Проектирани са  различни обеми и декоративни рамки, които ще се изпълнят с облицовка от композитен материал. Сградата ще бъде с вентилируема фасада. Прозорците са с алуминиева дограма, през няколко етажа. Ще бъдат използвани съвременни материали за довършителни работи в екстериора (облицовки от композитни материали, алуминива дограма, стъклени парапети) и интериора (гранитогрес, теракота, хомогенни PVC настилки - износоустойчиви, антибактериални, антистатични).

665e3353c5a0a1298b58f0408e39e998_L_03

Синегрията между изчистената в пространствено отношение форма на сградата, динамичното членение на фасадите, посредством отворите и вложените в проекта материали е основна предпоставка за устойчивостта и хармоничното вписване на сградата в околната среда.
Този проект трябваше да задоволи изискванията на възложителя за функционалност – подчинена на оперативните и визуално-естетическите стереотипи на медицинската сфера. 

Съществено при разработването на проекта бе да успеем да създадем представителен и съвременен образ на сградата, с което тя да се превърне в акцент при преминаването по ул. “Неофит Рилски”, но не категоричен, а хармонично вписващ се в околната застройка. Остъкленият посредством членението атриум при влизането, с лаконичния детайл на фасадното решение, едрото членение и ритъм на плът – отвор, съчетани с монохромните материали създават предпоставки, че сградата ще стои адекватно в тази зона на София.

4_Borislav_Bogdanov_Amfion_Ochna_Clinika_04

Естетиката, функционалността и устойчивост във времето са трите основи, на които се базира качествената архитектура. В проекта са засегнати и трите. Освен естетика и непреходна красота, стъклото и камъка, вложени във фасадата, осигуряват дълъг живот и лесна поддръжка във времето.

Технически показатели: 
Площ на имота: 230 м2
ЗП: 120.12 м2
РЗП: 500.28 м2
Кинт: 2.18
Плътност: 52%
Озеленяване: 25%

Проектът бе номиниран в категория: „Болници, медицински центрове, здравни заведения" в архитектурен конкурс АРХ ИНОВА 2017.
 
Сподели

Тагове: амфион еоод | асмп мс | сбал по очни болести и оптика

 

Новини

04 Септември 2018, 11.18
Първото издание на проекта обедини идеи на студенти по архитектура, граждани...
14 Август 2018, 11.33
Градската художествена галерия „Борис Георгиев“ отваря врати, за среща на...
13 Август 2018, 12.46
Снимка на Експозиционния център от личния сайт на арх. Нарди, Източник:...
Медийни партньори
VIP медиен партньор