Специализирана Очна Болница за Активно Лечене гр.Враца

(0 гласа, средно 0 от 5)
ef8bd3de49a270d49d40baf602fbfad5_L
Обект: Специализирана очна болница за активно лечение гр.Враца

Възложител: "Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски" ЕООД
Проектант: „Цикалов и архитекти“ ЕООД – арх. Георги Цикалов; арх. Йоанна Радиянова; арх. Боряна Трендафилова
Технико-икономически показатели:
ЗП = 885,55m²
РЗП = 1073,65m²

Местоположение
Парцелът е ъглов и се намира в непосредствена близост до болничния комплекс на града. Имотът е избран със съдействието на проектантския екип и отразява отлична локация, съобразена с функцията на обекта. Локацията е добре осигурена в транспортно отношение, както от гледна точка на градски транспорт, така и на лични превозни средства и на пешеходен достъп. Самият имот има панорамна гледка към Балкана, с което е съобразено в максимална степен и проектното решение.

4_Georgi_Tcikalov_SOBAL_Vratca_04

Проектно решение 
Функцията на сградата и заданието на Възложителя предполага широкоплощно, ниско строителство. Процедираната устройствена процедура удовлетворява в максимална степен това условие. 
Проектирането на сградата е осъществено в няколко етапа: първоначални предпроектни проучвания; запознаване със заданието на Възложителя; запознаване в детайли с нормативната уредба и спецификата на проекта; изготвяне на функционални схеми; съгласуване на функционалните схеми от една страна с Възложителя и от друга - с проектантите по технологичната част и реализиране на крайното функционално решение, което от своя страна води до обемно-пластичното изграждане на обекта. Денивелацията на терена и множеството нормативни изисквания към обекта са допълнително предизвикателство към проектантския екип по време на проектирането.

Функционално сградата е разделена на специализирана болница за активно лечение на първо ниво и  медицински център на частичното второ ниво.

5_Georgi_Tcikalov_SOBAL_Vratca

В болницата се помещават следните блокове:
Административно – стопански блок, включващ:
- Административен кабинет на главния лекар
- Административен кабинет на управителя на болницата
- Административен кабинет на главната медицинска сестра
- Заседателна/учебна зала
- Стая за лекари
- Стая за помощен персонал
- Архив
Консултативно диагностичен блок, включващ:
- Регистратура
- Чакалня
- Консултативно-диагностичен кабинет 
Стационарен блок, включващ:
- Болнични стаи с по две легла 
- Болнична стая за хора с увреждания с две легла и самостоятелна
- Манипулационна
- Кетърингов хранителен офис и столова
- Стая медицински сестри
- Кабинет за образна диагностика
- Кабинет лазери 
- Санитарно-битови помещения
Операционен блок, включващ: 
- Две операционни зали и всички необходими анекси към тях
- Стаи за следоперативен и краткосрочен престой 
- Стая за почивка на персонала
- Санитарно-битови помещения
Складово-ремонтен блок, в който ще се помещават:
- Гараж за четири автомобила
- Помещения за събиране и съхранение на опасни отпадъци; неопасни отпадъци и изливно
- Складове за бельо, медикаменти и санитарни материали
- Техническо помещение

В медицинския център ще се помещават:
- Консултативно диагностични кабинети 
- Манипулационна
- Кабинет за ехография
- Регистратура
- Санитарно-битови помещения

В обемно-пластичното изграждане на сградата е заложено на плавна, но динамична линия, обединяваща едноетажния и двуетажния обем. Търсено е чисто и категорично присъствие на сградата на фона на планината. 

6_Georgi_Tcikalov_SOBAL_Vratca

Желанието на възложителя за енергийно ефективна сграда намира своето потвърждение в избрания начин на отопление - природен газ, предвидените слънчеви колектори на покрива на сградата, проектираните слънцезащитни жалузи с оглед предотвратяване на преослънчавне на сградата и намаляване на консумацията на електроенергия за охлаждане и най-вече с избора на изпълнение на озеленен покрив. Основните предимства на озеленения покрив са: допълнителна топлоизолация, допълнителна шумоизолация и допълнителна защита на хидроизолацията. Зеленият покрив представлява воден резервоар, който улеснява работата на водоотвеждащата система на сградата при силен и кратък дъжд, а също спомага за по-бързото връщане на дъждовната вода в атмосферата при изпарението ѝ от покрива, вместо влизането ѝ във водоотвеждащата или канализационната система на града. Зеленият покрив намалява и температурата в помещения над него, в близки съседни сгради поради липса на отразяване на слънчевите лъчи и е атрактивен както за живущите и работещите в съседство, така и за инвеститорите. 

Проектът участва в архитектурен конкурс АРХ ИНОВА 2017 в категория: "Болници, медицински центрове, Здравни заведения". 
 
Сподели

Тагове: арх инова | очна болница враца | цикалов архитекти