Клиника за модерни технологии и тесни специалисти

(0 гласа, средно 0 от 5)
Текст и снимки: Невена Попкирова

Една от целите на нашето издание е да запознаем читателите с чуждия опит в инвестирането, проектирането и изграждането на обществени сгради. Изложеният тук материал касае една поликлиника в Германия със самостоятелни частни кабинети на лекари от различни специалности. “Маре Клиникум” осигурява бързо, финансово изгодно лечение, при възможно най-висок комфорт и модерно техническо оборудване. В нея се извършват амбулаторно операции, основани на модерни медицински технологии. Архитектът на проекта, инж. Карлос Гьоч, и техническият директор на обекта, г-н Юрген Маркс, който се грижи за поддръжката и управлението на сградата и за по-нататъшното й запълване с наематели бяха любезни да дадат интервю за списание The Building.

Юрген Маркс, търговски директор към болницата „Св. Елизабет”
Кил, Германия

Г-н Маркс, бихте ли разказали подробности по осъществяването и функционирането на проекта за многопрофилна клиника за амбулаторно лечение, като представител на най-значимия инвеститор – католическото благотворително дружество на болница “Св. Елизабет”?
Проектът за построяването на сграда за частни кабинети на лекари специалисти, извън центъра на града, се оформи през 2000 г. В началото имаше различни инвеститори, които обаче нямаха интерес сградата да бъде непременно клиника. През 2004 г. инвеститорите се смениха и това даде основание на ръководството на едно от най-големите католически благотворителни болнични заведения в Германия – „Св. Елизабет”, да реши заедно с още трима партньори да вземе участие в проекта. Двама от партньорите са високо квалифицирани лекари с дългогодишна практика д-р Прийс и д-р Херцел. Към тях се присъедини впоследствие Ян Карлсен - предприемач от индустрията, благодарение на когото бяха издигнати 5 етажа, вместо планираните първоначално 3.
Сградата предлага около 7000 кв.м застроена площ за отдаване под наем, а големината на парцела около нея, с паркоместа и зелени площи, възлиза на около 3000 кв.м. На първите три етажа върху площ от около 1000 кв.м по централната ос на обекта са разположени шест операционни и помещения с 18 легла за пациенти, имащи нужда от наблюдение след амбулаторни операции. Предлага се и консервативно лечение.
Наематели от самото начало бяха и лекари специалисти в областта на ортопедията и радиологията, неврохирургията и зъболекари, както и отделение за рехабилитация. Скоро след това към тях се присъединиха гинеколози, хирурзи, очни лекари и терапевти. 
В сградата са предвидени и помещения за магазини, бистро и др

Кои бяха другите участници, с помощта на които реализирахте проекта?
Строителната фирма, заедно с две от големите строителни дружества в града ARGE MedKronshagen, Danker Bau and Heinrich Karstens, изпълни проекта с помощта на подизпълнители за техническата част: за електрическите инсталации, за санитарните възли, за отоплението, за климатичните инсталации, фирми за полагане на подовите настилки и за асансьорите.
Архитектурната разработка бе осъществена от арх. Карлос Гьотч. Сградата има малко футуристичен вид и доста съвременно излъчване благодарение на фасадата на входния атриум с вълновидна форма.
Клиниката е с три оси и оптимално за целта разпределение. Площта на предвидените за функционално използване помещения е много по-голяма от площта на коридорите. Това естествено е съществено преимущество за обитателите. За тях е изгодно, че не трябва да инвестират в общи, а в работни помещения, от които може да се печели.
Мотивацията на най-големия инвеститор в проекта се провокира и от възможността клиниката да служи като портал за пациенти на болницата. Оперираните в “Маре Клиникум” пациенти могат да бъдат настанявани в „Св. Елизабет”, разположена на 3 км., за да продължи стационарното им лечение.

Имате ли екип за управление на сградата?
Текущата поддръжка, както и даването под наем, са грижа на главния инвеститор Болница “Св. Елизабет“. Тези дейности се покриват от моите задължения в качеството ми на търговски директор на „Св. Елизабет”. Наред със задачите ми в самата болница, ми е поверена и търговската страна на взаимоотношенията с наематели на помещенията в “Маре Клиникум”. Имаме и дружество за поддръжката на обекта, което се грижи за водене на счетоводството, за контакта с наемателите и търсенето на нови. Поддръжката на инсталациите е поет от техническия персонал на болницата.

Какви са специфичните изисквания за нормалното функциониране на сградата?
Операционното отделение с легловата база имат собствена администрация. Оборудването с радиологична апаратура, апаратура за ядрено-магнитен резонанс, рентгенова апаратура изисква много силно охлаждане. За операционните зали също са необходими специални инсталации за обмяна на въздуха и за поддържане на подходящ климат в помещението. Сравнително ниските температури водят до голяма консумация на енергия. Освен инсталацията за вентилиране, имаме и за пречистване на водата, за да бъдат постигнати нужните за медицински цели параметри - да не е твърда, чистотата й да отговаря на болничните хигиенни норми.
Освен да съблюдава строгите правила по отношение на необходимата хигиена и противопожарна охрана, една действаща клиника трябва да осигури и резервно електрозахранване - собствен генератор или електрически батерии. Когато електрозахранването от градската мрежа прекъсне, практически за части от секундата трябва да се осигури резервно захранване в операционната.
От съображения за сигурност сме инсталирали и камери за наблюдение на сградата през почивните дни. По този начин можем в последствие да проследим движението в невралгичните точки и да видим извършител при евентуално нарушение.
В клиниката е въведена електронната обработка на данните. Имаме и видеосистема с инсталирани камери и екрани в операционните, както и в конферентния център, в бистрото. Така операцията може да се снима и протичането й да се предава в реално време по интернет. По такъв начин лекари специалисти могат да присъстват виртуално на операцията и да дадат приноса си с консултация или да почерпят опит от нея. Това нововъведение бе внедрено за първи път при нас за региона на Северна Европа през 2006 г.

Как искате да развиете клиниката в бъдеще?
Идеята за създаването на подобна клиника е да предложим на пациентите услугите на лекарите в нея, но това не означава непременно те да бъдат конкуренция на практикуващите в тази част на града други колеги. Целта ни е да осигурим специалисти в конкретна област на медицината. По тази причина разполагаме само с малко на брой отдели за тясно специализирано лечение: артроскопична хирургия, ендопростетика, хирургия на ръце и крака. Благодарение именно на тясната специализация в най-новите медицински технологии, клиниката привлича пациенти не само от страната, но и от чужбина. Всичките ни лекари са професионалисти с дългогодишна практика. Опитваме се да правим медицина на гребена на вълната, а не редовните прегледи.
Сподели
 

Новини

27 Май 2020, 15.40
СИНХРОН-С ООД разработи и внедри система за противопожарна защита на...
22 Април 2020, 13.31
Обичаш кварталния си магазин, цветарницата на ъгъла, няколко художествени...
13 Април 2020, 14.44
В съвременните големи сгради, независимо дали са промишлени, търговски или...
Медийни партньори
VIP медиен партньор