Търсехме най-доброто съотношение от функции на сградите

Архитекти Циглер и Марани

Доколкото ни е известно, вашият проект в София е подобен на друг проект в Прага „The Park”. Какво е общото и какво различното между двата проекта?
Общото за мен е само „Н”-образната форма на една от офис сградите, която се е доказала ...

Прочети повече

 

Галактически порядък и хармония владеят в български проект

До проекта, представен в конкурса за Вторичен градски център, проектантите от„АДАИС-Проект” стигат след организиран в консорциума вътрешен конкурс. В него се представят различни идеи, но повечето отпадат още в началото и се оформят 3 основни концепции. ...

Прочети повече

 

ПОСТИГНАХМЕ НАЙ-ДОБРИ ПАРАМЕТРИ В ЕВРОПА ЗА ЛОГИСТИЧЕН И ОФИС ЦЕНТЪР

Арх. Лорис Ландолт
Дизайнфункцион АГ

Каква беше основната концепцията на инвеститора за сградата и как вие разработихте идеята?

Спецификациите в архитектурния конкурс показваха, че R&M предимно търсеха практически и изключително гъвкав дизайн за логистичен ...

Прочети повече

 

Шест проекта за неизвестността

В края на своя мандат правителството на България направи неясен жест – обяви международен контрактуван конкурс за нов административно-делови център с национално значение. Обстоятелствата, броженията и перипетиите около него са известни.
Моята задача ...

Прочети повече

 

Атрактивният комплекс

Разположен в непосредствена близост до Втори правителствен център София, Бизнес комплекс „Монд” ще предлага на своите обитатели офис площи от 18 700 кв. м, търговски зони на 9500 кв. м, мултифункционална част от 4000 кв. м и подземни паркинги и обслужващи ...

Прочети повече

 

Страница 29 от 32

Новини

25 Март 2019, 10.20
Комбинирано социологическо и икономическо изследване в рамките на Визия за...
22 Март 2019, 10.19
Все още, 2,1 милиарда души са забравени. „Стоим зад правото на всеки един“...
21 Март 2019, 10.16
Икономическо изследване на Визия за София разглежда междусекторните...
Медийни партньори
VIP медиен партньор