Изисквания и нормативи при строителството на административните сгради

Арх. Антон Каравелов

Проектирането и изграждането на административни сгради в нашата теория и практика е било винаги престижна проектантска и строителна дейност. В миналото например, в средата и краят на ХХ век, не всеки проектант можеше да се „добере“ ...

Прочети повече

 

Архитектурата като туристическа атракция

Проф. д-р арх. Жеко Тилев

Известно е, че България е на трето място в Европа по брой на културно-исторически паметници. На сравнително малката територия на страната под егидата на ЮНЕСКО са регистрирани и седем паметника със световно значение: Казанлъшката ...

Прочети повече

 

Озеленяването - строеж или благоустройствено мероприятие според ЗУТ?

арх. Антон Каравелов

В териториите на общините се устройват основни и допълващи озеленени площи, които са обединени в зелени системи, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране отдиха на населението. Основа на ...

Прочети повече

 

Издаване на скици и визи за проучване и проектиране

арх. Антон Каравелов

Темата е част от една поредица от материали, описващи цялостната подготовка и процедури при изпълнението на инвестиционно намерение. Това са проектиране, съгласуване, одобряване, обжалване и влизане в сила на подробните устройствени ...

Прочети повече

 

Първият многоетажен паркинг в Пловдив - атракция на Международния панаир

Даниела Арнаудова

Паркинг - атракция
Прощъпулникът на първия многоетажен паркинг в Пловдив съвпадна с едно от най-печелившите изложения напоследък - Международния технически панаир “Есен 2008”. Но това беше началото на цяла поредица от изненади. Колоритен ...

Прочети повече

 

Страница 2 от 3

Новини

25 Април 2018, 09.25
Първото по рода си социологическо проучване за нагласите и мотивацията на...
24 Април 2018, 15.29
Международният конкурс Roca One Day Design Challenge с успешно първо издание в България.•...
20 Април 2018, 13.51
Най-големият мултифункционален проект в България навлиза във Втора фаза  от...
Медийни партньори
VIP медиен партньор