City Hotel - Градски пасажерски хотел с административен офис

(1 глас, средно 5.00 от 5)
4.OK1_sn_01
арх. Емил Жечев участва в Архитектурен конкурс АрхИнова 2014 с проект на Градски пасажерски хотел с административен офис, категория три звезди.

Приложената сграда скромно и без особени претенции, предлага решение с напълно изчистена функционална схема, съдържаща елементи на централна симетрия със стегнат окрупнен модулен растер от 3.60 м. Поетапно по етажните нива е разградена заложената във функционалната схема централната симетрия, като интериорът кореспондира и буквално се чете в екстериора на сградата. Плътните, носещи стоманобетонови стени - шайби, осигуряващи противоземетръсно сградата, са локализирани единствено около централно разположеното комуникационно ядро на стълбището и асансьорите. Всички други вътрешни стени между отделните помещения са леки преградни. Подовите конструкции са гладки безгредови стоманобетонови плочи, с дебелина 20 см. 

Функционално опростените планове на етажите са напълно индивидуални и различни, но различието им е постигнато единствено и само чрез промяна на външните контури на всяко етажно ниво на гладките стоманобетонови подови конструкции. Всички външни ограждения са неносещи - комбинация от плътни участъци, изпълнени със зидария от кухи керамични тела, обшити върху метална скара с топлоизолация и метален бонд, съчетани с прозирни участъци изпълнени с окачена стъклена фасада. 
5.OK2_sn_02
Двуплановият екстериорен дизайн на сградата е получен от семплото вплитане на два изчистени, но контрастиращи основни обема. Първият план, представлява ортогонален ръбест обем на перфориран с прозоречни отвори разграждащ се във височина паралепипед, обшит с плътен метален бонд, а вторият план, е този на разкриващия се изпод паралепипеда заоблен мек обем на взаимно вплетени елипсоиди, облечени с прозирна окачена стъклена фасада.

Независимо от пластичния интериор и екстериор, функционалната схема е напълно изчистена, което позволява както лесна и безпроблемна експлоатация, така и всякакви преустройства на сградата в т. ч. и с промяна на нейното предназначение. Тези възможности вече бяха тествани поради настъпилите промени в икономическата обстановка и инвестиционните намерения на собственика, като сградата претърпя напълно безпроблемно няколко преустройства – първоначално мотел, в последствие беше променена като сграда със смесено предназначение - офисна сграда и хотел - категория „три звезди”, категоризиран последно в началото на 2013 г. по новите нормативни изисквания на Закона за туризма обн. ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г. Безпроблемно извършеното преустройство на последния четвърти етаж от хотелски етаж в административен офис за нуждите на възложителя се илюстрира от приложения графичен материал на плана на преустройството на четвъртия етаж. 
7.OK4_sn_03
Всички инсталации по етажите, са прокарани в нарочни трасета, скрити в подовите настилки и в окачените тавани. Вертикалните инсалационни трасета са блокирани основно в осем инсталационни пакета, през една ос, по носещите стоманобетонови колони на сградата. Климатизационната система на сградата е централна с използване на парк от соларни колектори, монтирани на покрива на сградата.

 ЗП – 557.39 кв. м., РЗП - 2611.34 кв. м. (след преустройството)
Местоположение: гр. Пловдив, Околовръстен път, Местност Чиирите.
Проектиране: 2007 г.
Строителство: Начало - 2010 г., завършване – 2011 г., преустройство – 2013 г.
Проектант: арх. Емил Жечев
Сподели
 

Новини

22 Април 2020, 13.31
Обичаш кварталния си магазин, цветарницата на ъгъла, няколко художествени...
13 Април 2020, 14.44
В съвременните големи сгради, независимо дали са промишлени, търговски или...
06 Март 2020, 18.25
Общо 56 представители на компании от три континента се очаква да пристигнат у...
Медийни партньори
VIP медиен партньор