City Hotel - Градски пасажерски хотел с административен офис

(1 глас, средно 5.00 от 5)
4.OK1_sn_01
арх. Емил Жечев участва в Архитектурен конкурс АрхИнова 2014 с проект на Градски пасажерски хотел с административен офис, категория три звезди.

Приложената сграда скромно и без особени претенции, предлага решение с напълно изчистена функционална схема, съдържаща елементи на централна симетрия със стегнат окрупнен модулен растер от 3.60 м. Поетапно по етажните нива е разградена заложената във функционалната схема централната симетрия, като интериорът кореспондира и буквално се чете в екстериора на сградата. Плътните, носещи стоманобетонови стени - шайби, осигуряващи противоземетръсно сградата, са локализирани единствено около централно разположеното комуникационно ядро на стълбището и асансьорите. Всички други вътрешни стени между отделните помещения са леки преградни. Подовите конструкции са гладки безгредови стоманобетонови плочи, с дебелина 20 см. 

Функционално опростените планове на етажите са напълно индивидуални и различни, но различието им е постигнато единствено и само чрез промяна на външните контури на всяко етажно ниво на гладките стоманобетонови подови конструкции. Всички външни ограждения са неносещи - комбинация от плътни участъци, изпълнени със зидария от кухи керамични тела, обшити върху метална скара с топлоизолация и метален бонд, съчетани с прозирни участъци изпълнени с окачена стъклена фасада. 
5.OK2_sn_02
Двуплановият екстериорен дизайн на сградата е получен от семплото вплитане на два изчистени, но контрастиращи основни обема. Първият план, представлява ортогонален ръбест обем на перфориран с прозоречни отвори разграждащ се във височина паралепипед, обшит с плътен метален бонд, а вторият план, е този на разкриващия се изпод паралепипеда заоблен мек обем на взаимно вплетени елипсоиди, облечени с прозирна окачена стъклена фасада.

Независимо от пластичния интериор и екстериор, функционалната схема е напълно изчистена, което позволява както лесна и безпроблемна експлоатация, така и всякакви преустройства на сградата в т. ч. и с промяна на нейното предназначение. Тези възможности вече бяха тествани поради настъпилите промени в икономическата обстановка и инвестиционните намерения на собственика, като сградата претърпя напълно безпроблемно няколко преустройства – първоначално мотел, в последствие беше променена като сграда със смесено предназначение - офисна сграда и хотел - категория „три звезди”, категоризиран последно в началото на 2013 г. по новите нормативни изисквания на Закона за туризма обн. ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г. Безпроблемно извършеното преустройство на последния четвърти етаж от хотелски етаж в административен офис за нуждите на възложителя се илюстрира от приложения графичен материал на плана на преустройството на четвъртия етаж. 
7.OK4_sn_03
Всички инсталации по етажите, са прокарани в нарочни трасета, скрити в подовите настилки и в окачените тавани. Вертикалните инсалационни трасета са блокирани основно в осем инсталационни пакета, през една ос, по носещите стоманобетонови колони на сградата. Климатизационната система на сградата е централна с използване на парк от соларни колектори, монтирани на покрива на сградата.

 ЗП – 557.39 кв. м., РЗП - 2611.34 кв. м. (след преустройството)
Местоположение: гр. Пловдив, Околовръстен път, Местност Чиирите.
Проектиране: 2007 г.
Строителство: Начало - 2010 г., завършване – 2011 г., преустройство – 2013 г.
Проектант: арх. Емил Жечев
Сподели