Завод за лазерни машини НЕОНА

(0 гласа, средно 0 от 5)
1_Veneta_Ruseva_Veenie_Neona_01
Завод за лазерни машини  НЕОНА
Проектант: Вени студио архитекти ЕООД, арх. Венета Русева, арх. Невена Гашарова, инж. Кремена Костова

Заводът на НЕОНА е съвременно предприятие, което осигурявя материално-техническа база за едно изключително иновативно производство – изработването на лазерни машини. Бързото развитие на този отрасъл на машиностроенето предполага планиране, което да отговаря на растящите му изисквания и това е едно от главните предизвикателства при проектирането на завода. Наред с прецизното функционалното зониране, обуславящо гладкото протичане на процесите на производството, една от основните идеи е създаването на приятна работна среда, която предоставя добри условия за труд и отдих на служителите. Друга важна задача е постигането на висока енергийна ефективност на сградата, чрез правилно структуриране на обемите, избор на подходящи материали, система за климатизация и LED осветление.
Строителството на сградата стартира в началото на 2016г., а предприятието е с разрешение за ползване от август 2017г.

Някои от предизвикателствата, с които се сблъсква проектът са ограничения бюджет и определеното от вече одобрения ОУП петно на застрояване, с конкретна форма и габарити. Въпреки това, резултатът е една модерна сграда, компактна и същевременно отворена към околната среда.

Ситуация
Парцелът, в който е разположена новата сграда се намира в „Промишлена зона Божурище“. Има изграден достъп откъм улица по североизточната му граница. Теренът е със слабо изразен наклон в североизточна посока, а височината на сградата спрямо средна кота прилежащ терен е 7.96м. Предприятието е ситуирано в западната част на парцела.

2_Veneta_Ruseva_Veenie_Neona1_02

Главният вход на сградата (към представителната и част) е от изток, където се намира и паркинга за персонал и посетители. От северната страна, при товарния вход е зоната за зареждане и експедиция. От южната страна, откъм входа за персонал има рекреативна зона с богато озеленяване, което продължава и обикаля обекта и от запад.

Функционално и композиционно решение
Сградата представлява изчистена правоъгълна призма с габарити 40/36/8м. Надлъжно се дели на две основни зони:
  -  едноетажно производствено хале с ширина 24м., разделено на по-малки цехове, които се свързват посредством транспортен коридор .
  -  двуетажна административно-обслужваща част с ширина 12м., в общия обем на сградата.

5_Veneta_Ruseva_Veenie_Neona_05

В халето се помещават шлосерски, машинен и монтажен цех, зала за нанасяне на покритие, зала за лазерни машини, складове за материали и кабинет за проектанти, свързан с машинния цех. Зареждането и експедицията стават през транспортния обслужващ коридор на халето, снабден с ролетна промишлена врата. Светлата височина в производствените площи е средно 6.80м, а дълбочината им навътре от фасадата е проектирана така, че да осигурява достатъчно естествено осветление. Всички цехове с външни стени имат високи странични прозорци, а халетата във вътрешността на сградата са с покривни прозорци.

Успоредно на промишленото хале, в общия обем на сградата е разположено административното крило на сградата. В него са оформени две зони – представителна и обслужваща.

6_Veneta_Ruseva_Veenie_Neona_06

В представителната зона са разположени  високо фоайе, изложбена зала, кабинет за сътрудници, зала за обучения и срещи,  стълбище към второто ниво и санитарни възли с предверия за посетители, като единият от тях е пригоден за инвалиди. В обслужващата зона с е помещават битови помещения, широка и светла столова, спомагателни и технически помещения. Всички стаи за служителите са с естествено осветление.
Подходът към етажа е осигурен посредством открито трираменно стълбище. На второто ниво са разположени кабинети на администрацията на предприятието, санитарни и спомагателни помещения, както и просторна зона за рекреация, свързана с  обема на главното фоайе чрез открита галерия.
Втора открита галерия има към монтажния цех. Чрез нея се осигурява бърза връзка между второто ниво на административния блок и производственото хале.

Конструктивно решение и фасади
Носещата конструкция на халето е монолитна от стоманобетонни колони и греди в надлъжна посока. Покривът е скатен, от стоманени греди и столици, покрити с LT ламарина и изолационен пласт: твърда вата и хидроизолационни мушами.

Конструкцията на административното крило е също монолитна от стоманобетонни колони и греди. Покривът е топъл плосък: стб плоча; битумен грунд; пароизолация; топлоизолация от ЕPS 15см и 2 пласта хидроизолация.

За пръв път в България е приложено ТПО фолио с индукционно залепване без пробиване на ронделите на мембраната, с което се повишава издръжливостта и на по-големи ветрови усилия.

3_Veneta_Ruseva_Veenie_Neona1_03

Външните ограждащи стени на цялата сграда са изпълнени посредством послоен монтаж – носеща метална конструкция и минерална вата и облицовка от алуминиеви композитни панели в тъмносив цвят. С цел намаляване на разходите, западната стена на предприятието е изпълнена от PUR панели, в контрастен светъл цвят. Обилното остъкляване на сградата от изток е представено от окачена фасада ЕTEM Vario. Дограмата е алуминиева, с прекъснат термомост със стъклопакет с едно 4-сезонно и едно обикновено стъкло, оцветено в сиво. Окачено фасадно остъкляване е използвано частично и по южната и северна фасада – при шлицовете, оформящи визуалния преход между административната и производствена зона. По южната, западна и северна фасада са предвидени прозорци за естествено осветление на цеховете от алуминиева дограма с прекъснат термомост със стъклопакет, в цвета на окачената фасада.

Естетическият облик е стегнат и минималистичен и в хармония с почти парковата околна среда и близките сгради.
Същият подход е използван и при интериорната разработка на административната част, като в детайлите отново се вижда вниманието към работещите хора и посетителите на предприятието. Използвани са висок клас материали и обзавеждане, в унисон с общия архитектурен стил. Цветовите решения са семпли, но въздействащи.

ОВК системи
В офисната част на сградата, климатизацията е решена чрез двутръбна система на директно изпарение тип VRV/VRF с възможност за рекуперация на топлина и позволява едновременно отопление и охлаждане в отделните помещения. Инсталацията работи с екологично чист фреон тип R410-A. Предвидено е и водно‐помпено нискотемпературно подово отопление, като в машинно помещение е разположен и хидромодул, свързан към VRF инсталацията, захранваща административната част.
За производствената част е предвидена двутръбна фреонова VRF климатична инсталация. И в двете части на сградата е предвидена механична приточно‐смукателна вентилационна инсталация.
И тъй като се касае за реализиран обект, можем да заявим, че ниските експлоатационни разходи доказват ефективността на избраната система.

11_Veneta_Ruseva_Veenie_Neona1_11

Постигнати технически показатели:
  •     Площ на парцела  4220 кв.м.
  •     Плътност 34%
  •     Застроена площ 1440 кв.м.    
  •     Кинт. 0.46
  •     Застроена площ eтаж  489 кв.м.    
  •     Кота корниз  7.80 м
  •     Разгъната застроена площ 1929 кв.м.    
  •     П оз. - 26%  1106,36 кв.м


Проектът участва в архитектурен конкурс "Годишни архитектурна награди АРХ ИНОВА 2018", като спечели Трета награда в категория "Промишлени сгради".
 

Сподели

Тагове: вени студио архитекти | завод за лазерни машини неона