Индустриален парк Елин Пелин трябва да се превърне в уютен дом за промишлеността

(0 гласа, средно 0 от 5)
Румен Данов,
изпълнителен директор
на Индустриален парк  Елин Пелин АД


Господин Данов, бихте ли представили концепцията за Индустриален парк Елин Пелин?
От самото начало нашият екип твърдо вярва в бъдещето на складово–логистичните бази и необходимостта от удобни терени за развитие на чисти производства. Желанието ни беше да осигурим максимално голяма площ за обособяването на такава зона, за да може да се развие проект в международни мащаби. Тази наша идея бе комбинирана и с намерението за разработването на когенерационен проект за парогазова електроцентрала и естественото продължение – индустриална зона, която да поеме енергийните и топлинни товари.Какви са предимствата на проекта?
Предимствата на проекта са в няколко насоки – големината на терена и възможността за проектиране и изграждане на единен комплекс.
Неслучайно е избрана и локацията – в непосредствена близост до София, с лице на новопроектираното околовръстно шосе, свързващо магистрала „Тракия” и „Хемус” и директен достъп до най-големите европейски транспортни коридори.
Политиката на компанията ни е максимално гъвкава за различните изисквания на пазара. Освен продажбата на терени работим по проекти за изграждане на складови бази по поръчка, отдаване под наем и продажба на лизинг.

Какво е разпределението на площите по предназначение и квадратура? Какво е специфичното за всяка от тях?
Част от площта на парка е отделена за инфраструкрура, при проектирането не сме пестили терен, за да се осигурят възможно най-добрите комуникации за клиентите.
Ефективната зона е разпределена почти поравно между складово-логистична дейност и високотехнологични производства. Всички дейности на наша територия се предвиждат да бъдат екологично чисти, заради близостта на гр. Елин Пелин и спокойствието на неговите граждани. Също така планираме и значителна административна част.
Доволни сме, защото успяхме да постигнем максималните за подобен тип райони параметри на застрояване, което от своя страна дава голяма свобода за реализиране различни проекти на закупения терен.


Ползван ли е чуждестранен модел като отправна точка за създаването на обекта?
При изготвяне на заданието за проектиране бяха използвани консултациите на наши партньори от Турция и Италия, които имат множество реализирани проекти зад гърба си. Техен опит ще използваме при всички останали етапи на реализация.

Как бяха избрани проектантите, изпълнителите, материалите за Индустриален парк Елин Пелин?
Всички участващи в проекта фирми се избират чрез конкурс, като се взема предвид опитът на колектива в реализирането на подобни начинания, мисленето им в перспектива и амбицията да положат максимални усилия за създаването на един уникален и успешен проект. В частта, която зависи от нас, влагаме най-качествените материали и технологии налични в момента на пазара, защото знаем, че ще ни се отплатят в бъдеще. Останалото зависи от нашите клиенти.

С какво трябваше да се съобразят архитектите при проектирането на парка? Доколко имаше категорични изисквания и доколко свобода на професионална изява?
При проектирането архитектите трябваше да се съобразят с нашето изискване за маскимална гъвкавост по отношение на размера на предлаганите парцели и осигуряване във всяка една необходима точка на ток, вода, канал, газ и др. Заради конюктурата на пазара предвиждаме терени с големина от 20 до 250 дка. Останалата част от проектирането бе оставена изцяло в ръцете на професионалисти.

Какво ще се направи по отношение на съществуващата и на необходимата инфраструктури?
Считаме като предимство за терена отсъствието на съществуваща инфраструктура. Това ни дава свободата за проектиране и изграждане на изцяло нови, съвременни и необходими за повишените изисквания комуникации.
Към настоящия момент предоставяме на нашите клиенти необходимите за стартиране на незабавно строителство мощности. До края на годината ще бъде завършена цялата основна инфраструктура, включително пречиствателна станция. През следващата година започваме изграждането и на електроподстанция.

Енергоефективен и екологичен обект ли ще е паркът?
Близостта до населени места предвижда абсолютно съобразяване на дейностите в парка с всички предписани максимални екологични мерки. Освен това проектът за парогазова централа на природен газ също осигурява максимална енергоефективност и екологична насока на парка. Предвиждаме използването на слънчева енергия и евентуалното оползотворяване на естествената геотермална температура на подпочвените води в района.

Какво ще бъде направено, за да стане Индустриален парк Елин Пелин добро място за работа на служителите му?
Хората са най-важният фактор за един успешен бизнес, затова сме се постарали да осигурим максимални удобства и улеснения за тях. В изграждането на проекта сме предвидили административна част, която да включва автогара, кабинет за медицинско обслужване,  заведения за бързо хранене, банкови и застрахователни офиси, хотелска част, общежитие и др.

Кое предопределя участието на „REMAX Шанс Груп” като агент?
Проекти от мащаба на нашия се разработват с професионални партньори. „REMAX Шанс Груп” има утвърдено присъствие на международния пазар, а Симеон Митев и неговият екип в България имат необходимия опит и доказани успехи при разработването на индустриални проекти. Сигурни сме, че сътрудничеството ще бъде изключително ползотворно и за двете страни.

На какво ще бъде заложено в бъдещото управление на индустриалния парк, за да се превърне той в печеливша инвестиция?
Разковничето е да управляваш така индустриалния проект, че той да се превърне в уютен дом за индустрията, който има всичко необходимо за нормална работа и промишлено производство.
Предвиждаме постепенното трансформиране на дружеството към ютилити структура, която да поеме цялостното инфраструктурно обслужване на индустриалните и логистични компании.  Ще се стараем да бъдем максмално близки до променящите се изисквания на пазара и нашите клиенти.
Сподели
 

Новини

18 Януари 2019, 14.11
Как Общият устройствен план (ОУП) на София да се базира на данни; Как да се...
16 Януари 2019, 10.26
13% ръст на приходите за 2018 г. спрямо 2017-та отчита R&M БългарияR&M - световен...
10 Януари 2019, 16.17
Петнайстото издание на "Баня на годината" отново дава шанс на талантливите...
Медийни партньори
VIP медиен партньор