Необходима е актуализация на наредбата за аварийно осветление

(0 гласа, средно 0 от 5)
Задача на аварийното и евакуационно осветление е да осигури безопасно напускане на обитателите на дадена сграда при спиране на работното осветление поради авария или бедствие. Те трябва да осигурят:
- обозначаване на пътищата за евакуация и изходите на сградите чрез съответните знаци - стрелки, фигури
- осветеност на маршрутите за напускане на сградата

Европейският стандарт ЕN 1838 разделя евакуационното осветление на 3 групи:
- осветление на евакуационни маршрути;
- осветление на обширни пространства, т.нар. антипаник зони, в които се събират много хора;
- осветление на площи с висок риск - рискови производства, наличие на химикали и специални процеси и др.
В България нормативната база по отношение на аварийното и евакуационно осветление е много остаряла. Все още приложението на този тип осветление се налага от наредби за противопожарните строително-технически норми, по-точно от Наредба 2 от май 1987 г. В нея в чл.770 само маркира необходимостта от предвиждане на такова осветление в една сграда. И обикновено се прилага минимумът, който се изисква от наредбата - познатите табели с EXIT и бягащи човечета над изходите. Най-често се прави “2 в 1” - осветител с означителна лепенка върху него. Също така не се предвижда необходимият брой осветителни тела по евакуационния маршрут, които да осигурят достатъчно осветеност. В обширните антипаник зони също много рядко се осигурява съответстващо аварийно-евакуационно осветление. Изключение от лошата практика са някои чуждестранни проекти, където се залага добро ниво на евакуационно осветление според съвременните европейски изисквания.

Въпреки че от няколко години съществуващата наредба се преработва и съгласува с действащите европейски стандарти, тя все още не е обнародвана. В същото време у нас задължителни за изпълнение са само нормативните изисквания на съответните инстанции, а стандартите са с препоръчителен характер. Затова и повечето инвеститори и изпълнители с цел на средства не взимат предвид един иначе познат европейски стандарт - ЕN 1838 “Аварийно осветление”. В България той действа като БДС ЕN 1838 и дава много стриктни и точни препоръки как да се изпълнява тази инсталация. Очаква се те да залегнат в новата наредба и да станат задължителни, за да се прилагат, където е необходимо.

Според ЕN 1838 за евакуационни маршрути специализираното осветление трябва да осигури на нивото на пода осветеност 1 лукс в продължение на 1 час след отпадане на захранването. За т.нар. антипаник зони осветеността, която се нормира, е 0,5 лукса за 1 час, за помещенията с повишен риск е 10% от работната осветеност, но не по-малко от 15 лукса.

Стандартът прави ясно разграничение между авариен осветител и знаците за безопасност.
Знаците за безопасност означават маршрутите, които трябва да се следват при евакуация. Тяхната роля е да покажат посоката, в която хората трябва да се движат, за да излязат от сградата. Евакуационният осветител е осветително тяло, което има задачата да осигури необходимата осветеност.
Стандартът много точно и ясно посочва къде трябва да се предвидят осветители и знаци за безопасност.
- Над всяка врата, която служи за авариен изход, трябва да се поставят и осветител, и знак за безопасност.
- При всяка промяна на посоката на завоя в коридора трябва да има и осветител, и знак за безопасност.
- Над всяко стълбище, т.е. където има промяна в нивото на пода, трябва да има задължително осветител.
- Над местата, където са поставени средства за пожарогасене и пожароизвестяване, трябва да има осветител.
- От външната страна на изхода на сградата трябва да има осветител, за да се осигури преход от светлата към тъмната зона във външното пространство.
Знаците за безопасност могат да бъдат два вида. Те могат да бъдат светещи със собствена светлина или да бъдат осветени от външно осветително тяло. Тези, които светят със собствена светлина, при едни и същи условия се виждат от 2 пъти по-голямо разстояние, спрямо осветените от външно осветително тяло.
Изисквания към осветителните тела за аварийно осветление
Осветителните тела трябва да отговарят на стандарт БДС ЕN 60958-2-22. Той ги разделя на 2 групи - без поддържано светене и с поддържано светене.
Осветителите без поддържано светене се включват при отпадане на захранването и изгасване на основното осветление. Осветителите с поддържано светене могат да бъдат част от основното осветление, като след отпадане на напрежението те продължават да светят. И в двата случая телата имат собствено захранване от акумулаторна батерия. Според изискванията на стандарта при отпадане на електрозахранването те светят минимум 1 час.

инж. Димитър Антов, “Шнайдер електрик - България”
Сподели
 

Новини

15 Април 2019, 09.23
Лесен, удобен и достъпен софтуер за архитекти, специалисти в здравеопазването...
12 Април 2019, 11.32
В три последователни събития от „Клуб на дизайнера”, организиран от...
03 Април 2019, 15.58
Храм на Мира – Нор-Па-Де-Кале, ФранцияПроект: арх. Александър Йончев, арх. студио...
Медийни партньори
VIP медиен партньор