Ранното проектиране на системите за охрана повишава качеството на контрол

(0 гласа, средно 0 от 5)
В името на сигурността

Традиционно се използват видеокамери за наблюдение, които могат да бъдат с различни технически характеристики в зависимост от тяхното предназначение.
Тези характеристики се определят още в самото начало при изготвянето на проекта за изграждане на системата за видеоконтрол, като се имат предвид местата за монтаж (вътрешни или външни), снабдени със сензори за нощно виждане и устойчиви при различни атмосферни условия.

В повечето съвременни хотели е монтирана система за контрол на достъп в стаите чрез магнитна карта, издавана единствено на клиента. Не бива да се забравя, че клиентите на ваканционните обекти в повечето случаи носят със себе си ценности, пари и бижута. С цел надеждното им съхранение инвеститорите оборудват сградите с каси и сейфове, които също следва да бъдат охранявани и наблюдавани с технически средства за охрана. Но експертите препоръчват да не се поставят каси или сейфове във всяка стая, защото обикновенно тези сейфове са еднотипни и кодовете за отваряне на всички са еднакви. Ако сейфовете са на рецепцията, контролът на достъп до тях следва да е строго регламентиран както по отношение на клиентите, така и на служителите в комплекса.

Съвременните инвеститори много добре се ориентират в настоящите условия и се обръщат към фирмите за охрана и сигурност още при изграждането на обекта, твърди Красимир Божиновски - оперативен мениджър „Охрана” на „Г4С Секюрити Сървисиз България” АД. За нас пък е от особено значение да сме запознати със строителните планове и етапите на строителство при определянето и оценката на риска в изграждането на технически системи за сигурност и физическа охрана. Това допринася още в самото начало за по–добър контрол от страна на физическата охрана при изграждането, монтажа и експлоатацията на системите, монтирани в обекта.

Практическото изграждане на системите за сигурност – СОТ, видеоконтрол и контрол на достъп започват още във фазата на груб строеж с полагане на необходимите кабели. Проектите са съобразени с изискването на клиента, както и с това дали обектът ще се охранява единствено с технически средства или в него е предвидена и физическа охрана. Клиентите би следвало да изискват при избора на охранителна фирма гаранции за високо качество на услугата и отговорности при изпълнение на договора за охрана, като всички ангажименти, свързани със сигурността, да са приоритет на охранителната фирма. Задължение на клиента е да извършва проверки и контрол на изпълнението на услугата по договор.

При вилните селища трябва да се предвиди техническа охрана, която да контролира потенциално уязвими зони в обекта

Когато се извършва анализ на риска и охранително обследване на вилно селище, трябва да се има предвид, че територията на този обект в повечето случаи е надеждно оградена. Това е фиксирана територия и в зависимост от архитектурните особености и разположението на сградите в него, следва да бъдат предвидени и заложени такива параметри на техническа охрана, които да контролират зони, в които е възможен риск при функционирането на този комплекс, например паркинги, рецепция, увеселителни заведения и площадки.

От особена важност е контролът и оборудването на рецепциите с технически средства за охрана, защото там се извършват разплащания както в брой, така и с кредитни карти, съхраняват се парични средства и вероятността от злоупотреби е твърде голяма както от страна на клиенти, така и от страна на нелоялни служители, обяснява Божиновски.
Препоръчително е системите за видеоконтрол да обхващат и общодостъпните места в комплекса, както и да се наблюдават от физическа охрана чрез извършване на периодични обходи. Някои клиенти считат, че нямат нужда от физическа охрана в комплекса, защото са изградили достатъчно надеждна техническа система за СОТ и видеоконтрол и това, което виждат от камерите, им дава възможност да контролират изцяло процесите и събитията в обекта. Но когато възникне реален проблем, се оказва, че никой от персонала не е инструктиран или подготвен как да действа или противодейства в кризисна ситуация, уточнява представителят на охранителната фирма.

Хотелите са специфични обекти от гледна точка на охрана и сигурност

Те са едно затворено пространство и ако нещо се случи извън него или на прилежащите му площи, собственикът не носи отговорност.
В повечето случаи в хотелите се изграждат системи за видеоконтрол и СОТ в някои от помещенията, които остават заключени или не работят с 24-часов режим.
Поставянето на паник бутони към охранителната система на СОТ в тези обекти е задължително в зоната на рецепциите и местата с увеселителен характер. Но според специалистите пак се стига до въпроса, че е необходимо да има обучени служители, които да боравят с техническите системи, да следят за правилната им експлоатация, да управляват системите за видеоконтрол и адекватно да преценяват степента на риск в дадена ситуация, за да натиснат паник бутона в случай на необходимост.
В един голям комплекс е оправдано да се обурудва отделно помещение, т. нар. мониторинг център в който да бъдат разположени системите за видеоконтрол, централни съоръжения на системата за СОТ, пожароизвестяване и др.

Техниката за сигурност трябва да се подменя на не повече от 3 години

Препоръчително е клиентите да избират един доставчик на охранителни услуги, защото тогава отговорността за правилното функциониране на системите за сигурност и тяхната поддръжка, както и физическата охрана е ясно дефинирана.
Подмяната на техническите средства за охрана е наложителна, когато те се амортизират в процес на непрекъснат режим на работа и не осигуряват качествена охрана в обекта.
Но подмяната и обновяването на тези средства в един обект не бива да бъде самоцелно, съветва г-н Божиновски.


Класическа система за сигурност, контрол на достъпа и контрол на действията на служителите по охраната е Visonictech. Чрез нея е възможно да се контролира сигурността на големи пространства и подстъпите към ваканционното селище. Системата дава възможност за разпознаване и недопускане на територията на селището или хотелския комплекс на нежелани лица, както и извършване на съмнителни действия в контролираните зони, избягване на неправилно паркиране и опасно шофиране на територията на обекта.

Специално за басейни, ски писти, плажове и др. е възможно с подходящи видеокамери G4S и софтуер за интелигентно видеонаблюдение G4Tec да се осигури безопасност и помощ при нужда за гостите на комплекса.

Системата позволява охрана на картини и предмети на изкуството, а също и по-нетрадиционни функции като контрол на деца в зоната на детския кът и площадките за игри. С помощта на GPS родителите могат незабележимо да проследяват действията на децата си. По същия начин могат да бъдат контролирани и домашните любимци, ако съответният комплекс допуска пребиваването им на територията си. 

Изграждането на такава и подобни на G4Tec интелигентни системи за сигурност в хотелите и ваканционни селища до голяма степен би облекчило охраната на комплекса, намалявайки броя на охранителите.
Сподели
 

Новини

19 Октомври 2020, 15.55
арх. Владимир Милков     Източник: www.kab.bgДелегатите на  двадесетото...
07 Октомври 2020, 16.33
Тази година архитектурния конкурс Арх Инова  ще протече под мотото...
04 Септември 2020, 08.20
Международната академия на архитектурата (МAA) обявява две международни...
Медийни партньори
VIP медиен партньор