Ранното проектиране на системите за охрана повишава качеството на контрол

(0 гласа, средно 0 от 5)
В името на сигурността

Традиционно се използват видеокамери за наблюдение, които могат да бъдат с различни технически характеристики в зависимост от тяхното предназначение.
Тези характеристики се определят още в самото начало при изготвянето на проекта за изграждане на системата за видеоконтрол, като се имат предвид местата за монтаж (вътрешни или външни), снабдени със сензори за нощно виждане и устойчиви при различни атмосферни условия.

В повечето съвременни хотели е монтирана система за контрол на достъп в стаите чрез магнитна карта, издавана единствено на клиента. Не бива да се забравя, че клиентите на ваканционните обекти в повечето случаи носят със себе си ценности, пари и бижута. С цел надеждното им съхранение инвеститорите оборудват сградите с каси и сейфове, които също следва да бъдат охранявани и наблюдавани с технически средства за охрана. Но експертите препоръчват да не се поставят каси или сейфове във всяка стая, защото обикновенно тези сейфове са еднотипни и кодовете за отваряне на всички са еднакви. Ако сейфовете са на рецепцията, контролът на достъп до тях следва да е строго регламентиран както по отношение на клиентите, така и на служителите в комплекса.

Съвременните инвеститори много добре се ориентират в настоящите условия и се обръщат към фирмите за охрана и сигурност още при изграждането на обекта, твърди Красимир Божиновски - оперативен мениджър „Охрана” на „Г4С Секюрити Сървисиз България” АД. За нас пък е от особено значение да сме запознати със строителните планове и етапите на строителство при определянето и оценката на риска в изграждането на технически системи за сигурност и физическа охрана. Това допринася още в самото начало за по–добър контрол от страна на физическата охрана при изграждането, монтажа и експлоатацията на системите, монтирани в обекта.

Практическото изграждане на системите за сигурност – СОТ, видеоконтрол и контрол на достъп започват още във фазата на груб строеж с полагане на необходимите кабели. Проектите са съобразени с изискването на клиента, както и с това дали обектът ще се охранява единствено с технически средства или в него е предвидена и физическа охрана. Клиентите би следвало да изискват при избора на охранителна фирма гаранции за високо качество на услугата и отговорности при изпълнение на договора за охрана, като всички ангажименти, свързани със сигурността, да са приоритет на охранителната фирма. Задължение на клиента е да извършва проверки и контрол на изпълнението на услугата по договор.

При вилните селища трябва да се предвиди техническа охрана, която да контролира потенциално уязвими зони в обекта

Когато се извършва анализ на риска и охранително обследване на вилно селище, трябва да се има предвид, че територията на този обект в повечето случаи е надеждно оградена. Това е фиксирана територия и в зависимост от архитектурните особености и разположението на сградите в него, следва да бъдат предвидени и заложени такива параметри на техническа охрана, които да контролират зони, в които е възможен риск при функционирането на този комплекс, например паркинги, рецепция, увеселителни заведения и площадки.

От особена важност е контролът и оборудването на рецепциите с технически средства за охрана, защото там се извършват разплащания както в брой, така и с кредитни карти, съхраняват се парични средства и вероятността от злоупотреби е твърде голяма както от страна на клиенти, така и от страна на нелоялни служители, обяснява Божиновски.
Препоръчително е системите за видеоконтрол да обхващат и общодостъпните места в комплекса, както и да се наблюдават от физическа охрана чрез извършване на периодични обходи. Някои клиенти считат, че нямат нужда от физическа охрана в комплекса, защото са изградили достатъчно надеждна техническа система за СОТ и видеоконтрол и това, което виждат от камерите, им дава възможност да контролират изцяло процесите и събитията в обекта. Но когато възникне реален проблем, се оказва, че никой от персонала не е инструктиран или подготвен как да действа или противодейства в кризисна ситуация, уточнява представителят на охранителната фирма.

Хотелите са специфични обекти от гледна точка на охрана и сигурност

Те са едно затворено пространство и ако нещо се случи извън него или на прилежащите му площи, собственикът не носи отговорност.
В повечето случаи в хотелите се изграждат системи за видеоконтрол и СОТ в някои от помещенията, които остават заключени или не работят с 24-часов режим.
Поставянето на паник бутони към охранителната система на СОТ в тези обекти е задължително в зоната на рецепциите и местата с увеселителен характер. Но според специалистите пак се стига до въпроса, че е необходимо да има обучени служители, които да боравят с техническите системи, да следят за правилната им експлоатация, да управляват системите за видеоконтрол и адекватно да преценяват степента на риск в дадена ситуация, за да натиснат паник бутона в случай на необходимост.
В един голям комплекс е оправдано да се обурудва отделно помещение, т. нар. мониторинг център в който да бъдат разположени системите за видеоконтрол, централни съоръжения на системата за СОТ, пожароизвестяване и др.

Техниката за сигурност трябва да се подменя на не повече от 3 години

Препоръчително е клиентите да избират един доставчик на охранителни услуги, защото тогава отговорността за правилното функциониране на системите за сигурност и тяхната поддръжка, както и физическата охрана е ясно дефинирана.
Подмяната на техническите средства за охрана е наложителна, когато те се амортизират в процес на непрекъснат режим на работа и не осигуряват качествена охрана в обекта.
Но подмяната и обновяването на тези средства в един обект не бива да бъде самоцелно, съветва г-н Божиновски.


Класическа система за сигурност, контрол на достъпа и контрол на действията на служителите по охраната е Visonictech. Чрез нея е възможно да се контролира сигурността на големи пространства и подстъпите към ваканционното селище. Системата дава възможност за разпознаване и недопускане на територията на селището или хотелския комплекс на нежелани лица, както и извършване на съмнителни действия в контролираните зони, избягване на неправилно паркиране и опасно шофиране на територията на обекта.

Специално за басейни, ски писти, плажове и др. е възможно с подходящи видеокамери G4S и софтуер за интелигентно видеонаблюдение G4Tec да се осигури безопасност и помощ при нужда за гостите на комплекса.

Системата позволява охрана на картини и предмети на изкуството, а също и по-нетрадиционни функции като контрол на деца в зоната на детския кът и площадките за игри. С помощта на GPS родителите могат незабележимо да проследяват действията на децата си. По същия начин могат да бъдат контролирани и домашните любимци, ако съответният комплекс допуска пребиваването им на територията си. 

Изграждането на такава и подобни на G4Tec интелигентни системи за сигурност в хотелите и ваканционни селища до голяма степен би облекчило охраната на комплекса, намалявайки броя на охранителите.
Сподели