Занижаването категорията на хотелския комплекс не освобождава от изискванията за пожаробезопасност

(1 глас, средно 5.00 от 5)
Лилия Тентениева

Тривиалната максима, че евтиното излиза много по-скъпо, с пълна сила важи за системите за пожароизвестяване и сигурността на служителите и почиващите.

Категоризация и изисквания към обектите
Органите на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” (НСПБЗН) участват в одобряването на проекти за строеж на сгради от първа и втора катогерия, каквито са изискванията на Закона за устройство на територията(ЗУТ).
В първа и втора категория са включени строежите, които са от изключителна важност за държавата, като Министерския съвет, Народно събрание или сгради, посещавани масово от големи групи хора, например музеи и ваканционни селища с над 1000 места. В тази категория са включени и опасни видове производство – газови съоръжения, проводи за лесно запалими и горими течности, уточнява главен инспектор Костадин Ташков, началник на сектор „Обекти в експлоатация” към отдел „Държавен пожарен контрол и превантивна дейност” при Генерална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). „За сгради от такъв вид от нашите органи се дава писмено становище, което после служи при одобряването на проекта”. Обектите от трета категория са общинските пътища и съоръжения, мостове, лечебни заведения за болнична помощ, детски градини, училища, места със застроена площ над 5 хиляди кв.м или с капацитет от 200 до 1000 места, жилищни сгради с високо застрояване. В тази категория попадат и по-големите хотели, мотели, вилни селища, SPA центрове и места за почивка.

За сгради от категориите трета, четвърта и пета служители на пожарната участват в работата на общинските експертни съвети по устройство на територията, където изразяват своето мнение по всеки конкретен проект.

Повечето ваканционни бази попадат в трета, четвърта и пета категория според ЗУТ

Хотелите и ваканционните селища трябва да бъдат от първа и втора степен на огнеустойчивост (табл. 1) според разпоредбите на Противопожарни строително-технически норми (ПСТН), допълва главен инспектор Георги Големанов, инструктор в сектор „Нормативна дейност и ново строителство” към същия отдел при ГДПБЗН. Това означава, че конструктивните елементи на сградите трябва да издържат на огнево натоварване до определени минути. У нас в момента се подготвя нова наредба за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, синхронизирана с европейските изисквания.

“Когато е зададено, че сградата е предназначена за хотел, тя трябва да притежава определена огнеустойчивост. Използваните строителни материали трябва да бъдат изработени от продукти с клас по реакция на огън А1 и А2, които са негорими, и B и C - които са трудногорими. Следващата стъпка за инвеститора е да осигури успешна евакуация на хората - достатъчен брой обезопасени изходи и стълбища. Освен това е задължително да бъдат налице и условия за успешно гасене на евентуален пожар – подходящо водоснабдяване, а при високите сгради се изискват и асансьори за екипите на пожарната, изтъква още главен инспектор Големанов. Според нормативната база за осигуряване на безопасна евакуация е подходящо влагането в строежа на материали, които не отделят токсични димни продукти и не спомагат за бързото развитие на пожара.” (Приложение №3 от Наредба ПСТН №2)

Правилата
Според главен инспектор Ташков гъсто застроените почивни бази, особено по Черноморието, привидно изглеждат в нарушение, но всъщност са построени според изискванията на закона, използвайки възможностите до милиметър. Дори и пътища за противопожарна дейност, които трябва да са с трайна настилка, с широчина три метра и половина, са спазени. С оглед на противопожарната безопасност и успешното гасене на обектите има и друго изискване - при висока сграда около обекта трябва да има изградена площадка с размер 12,5 на 12,5 метра, която да е на 10 метра от сградата.

Какво спестяват инвеститорите?
„Много често собствениците на големи сгради и ваканционни места представят проекти, в които не са спазени законовите изисквания. Тогава обаче ние не ги съгласуваме, издаваме отрицателни становища за тях и архитектите са принудени да отстранят нарушенията”, споделя главен инспектор Ташков.

Най-често инвеститорите „спестяват” от пожарогасителни инсталации, технически решения по отношение на безопасната евакуация и отдимяването, които действително струват скъпо.  Проектантите представят други решения, за да докажат, че обектът няма нужда от тези мерки. В случаите, когато тези изисквания са задължителни, но са пропуснати умишлено, или пък се представи, че за определени сгради подобни решения не се изискват, проектът не се съгласува и се връща за корекции, категоричен е Ташков. „Имаме и случаи, когато проектантите умишлено занижават категорията на сградата, за да не попадне строежът в задължителните по-тежки противопожарни изисквания. Но ние имаме право на контрол и проверки дори и на трета, четвърта и пета категория обекти и ако там установим подобни нарушения, инвеститорът се задължава да изпълни препоръката”, предупреждава главен инспектор Ташков. Ако служителите на НСПБЗН констатират нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при контрол на строеж на сградата, същите вписват разпореждания в заповедната книга на строежа или предприемат принудителни административни мерки за спиране на строителството.

Но дори всички законови изисквания по време на строеж да са изпълнени както трябва, животът на хората остава застрашен. Това може да стане, ако при експлоатация на сградата собственикът или ръководителят на обекта извършат промени в разрез с изискванията за пожарна безопасност и липсва контрол от органите на ПБЗН.


За пожароизвестяване в туристическите обекти масово се използват така наречените оптично димни пожарни известители. От тях се подава сигнал към приемно устройство, инсталирано в специално помещение с 24 - часов контрол, при охраната на обекта или на рецепцията. Съвременните пожароизвестителни инсталации позволяват и извършват самотестване на собствените си компоненти и датчиците за изправност, като така дават по-голяма сигурност за регистриране и предаване на реални сигнали при възникнало събитие. В зависимост от функцията на помещението се избира датчик с подходящите параметри, който да реагира на дим или температура например.
Сподели
 

Новини

19 Октомври 2020, 15.55
арх. Владимир Милков     Източник: www.kab.bgДелегатите на  двадесетото...
07 Октомври 2020, 16.33
Тази година архитектурния конкурс Арх Инова  ще протече под мотото...
04 Септември 2020, 08.20
Международната академия на архитектурата (МAA) обявява две международни...
Медийни партньори
VIP медиен партньор