Интегрирана система за индивидуален стаен контрол

(0 гласа, средно 0 от 5)
Интегрираната система за индивидуален стаен контрол е перфектно решение за хотели или сгради, с преобладаващи офисни площи, предлагани за закупуване или наемане от фирми. Чрез нея се постига оптимален баланс на комфорт и оперативни разходи.

Решението се базира на специализиран контролер тип XL10 на фирмата Honeywell. Дава възможност за определяне и поддържане на задания за комфортен /изчакващ / некомфортен режим за стаята/зоната, различни за отоплителен и охладителен сезон, като едновременно с това е възможна корекция от зоната и/или операторската станция в определени граници. Промяната на режимите може да става както ръчно, така и автоматично по часови график, сигнал за присъствие от датчик или карта за достъп, сигнал от хотелска резервационна система /система за охрана/ система за контрол на достъп. Контролерите се монтират локално и работят автономно, а връзката между тях е по LON(Echelon)-bus, което минимизира необходимия кабелаж. На операторската станция могат да се визуализират/променят всички данни за всяка зона, както и общата необходимост от отопление/охлаждане на цялата сграда или част от нея.

Всички изброени до тук системи, с изключение на конвенционалния стаен контрол, са комуникативни и могат да бъдат обединени в една единна система за сграден мениджмънт (мониторинг и управление) - EBI (Enterprise Buildings Integrator) или SymmetrE на Honeywell, наречени ниво “мениджмънт” (BMS).

Това ниво е PC базирана графична надстройка на полевото ниво (сървър с една или повече работни станции или само сървър, работещ и като станция), със съответния системен софтуер за графично цветно изобразяване в динамика на състоянието на всяка една обхваната от контролерите инсталация.

Идеята е управлението да може да пренасочва излишната енергия към система, където е нужна в момента, като се отчита коя енергия е по-евтина. Например, ако мениджмънта на сградата има договор с НЕК за определен часови интервал да получава енергия на приоритетни цени, то в останалото време BMS-а следи консумацията на сградата да не надвишава договореното с НЕК минимално ниво - проветрението на подземния паркинг може да изчака няколко часа и да се направи тогава, когато енергията е евтина. Или топлината от хладилната машина (слънчевата енергия също) да се пренасочи да топли басейна.

BMS в разширения си системен обхват осигурява пълно функционално единство на подсистемите и възможност за цялостно централизирано управление, мониторинг, диагностика, планово-профилактично обслужване, алармиране с дефинирани приоритети, регистрация на предисторията, комфорт, снижаване на експлоатационните разходи на сградата и облекчено обслужване на инсталациите.

Отчитайки факта, че най-голям консуматор на енергия са инсталациите за отопление, вентилация и климатизация, най-често техните системи за автоматизация са предмет на интеграция. Опционалният модул за енергиен мениджмънт в BMS дава възможност за поддържане на общата консумация в сградата в предварително зададени граници, без да се нарушава комфорта. Това се постига чрез приоритетно изключване на консуматори при непрекъснато следене на комфортните параметри в приоритетните зони на сградата.


BMS за автоматизация и мониторинг на офис сграда осигурява наблюдение и активен контрол на следните системи:

• Климатизация;
• Климатизация с използване на слънчеви колектори;
• Наблюдаване на топлинен и студов център;
• Измерване на консумацията на вода, ток, газ;
• Наблюдаване на ел табла, UPS, дизелгенератор, помпена станция и др.;
• Наблюдаване на асансьори;
• Автоматизация на осветление; 
• Отопление басейн;
• Отопление басейн от слънчеви колекторни системи;
• Индивидуален стаен контрол
• Отдимителни клапи;
• Система за повиквания;
• Система за сигнализация в баните;
• Web server;
• ВиК помпи;
• Противопожарни клапи;
• Поливни системи, управлявани от автономни компютри;
• Системата на басейна, управлява се от няколко автономни компютри за филтрите, помпите, дозирането на хлор и дозирането на киселина;
• Автономни радиоуправления на щорите на прозорците;
• Автономни радиоуправления на гаражните врати;
• Радиоуправление на бариерата на входа, включително домофонна система до всеки офис от бариерата, с управление на самата бариера;
• Генератор с автономно компютърно управление;
• Локална кабелна телевизия с 60 канала и с компютърно управление по TCP/IP + сателитна телевизия + ефирна българска телевизия + DVD канал за презентационни програми;
• Аудиоозвучителна система;
• Система за оповестяване при пожар;
• Системи с камери – например едната с аналогови, а другата - с IP камери;
• Локална пречиствателна станция на сондажна вода с озон-генератор и няколко бидона;.
• Има изградена система от контролери, които мерят десетки температури, влажности, налягания, напрежения и т.н.;
• Автономно действащи СОТ системи;
• Измерване и управление на всички помещения в сградата - температура, влажност, пресен въздух;.
• Датчици по врати и прозорци;
• Контролира се и осветлението;
• Всички данни да могат да бъдат визуализирани както на локален LCD дисплей (стационарен или преносим) и така и на PC базирано горно йерархично ниво.

Сподели
 

Новини

19 Октомври 2020, 15.55
арх. Владимир Милков     Източник: www.kab.bgДелегатите на  двадесетото...
07 Октомври 2020, 16.33
Тази година архитектурния конкурс Арх Инова  ще протече под мотото...
04 Септември 2020, 08.20
Международната академия на архитектурата (МAA) обявява две международни...
Медийни партньори
VIP медиен партньор