Autodesk развива възможностите за природосъобразен дизайн

(0 гласа, средно 0 от 5)
Кристина Крумова

Според авторитетни изследвания за нуждите на глобалната инфраструктура през следващите 25 г. са необходими инвестиции от 40 бил. щатски долара, а за същия период консумацията на енергия ще нарасне с 57%. Предизвикателствата, които излизат на преден план са все по-бързата дигитализация, развитието на инфраструктурата и промените в климата. С нарастването на комплексността на проблемите все по голямо значение придобива възможността да се прехвърля различна информация през различни видове бизнес, отдели или проектни фази.

Съобразявайки се с тези тенденции Autodesk разработи новите версии на продуктите си за 2009 г. в съответствие с два ключови принципа:
• Предоставяне на отворена и гъвкава платформа, която дава възможност за технологична съвместимост в мрежа
• Осигуряване на решения, които са лесни за работа и помагат на потребителите да възприемат бързо новите технологии, както и да намалят периода на обучение за новия софтуер.

Софтуерните решения за проектиране са базирани на информационния модел на сградата моделирането на информацията за сградата(BIM). Това e интегриран работен процес, изграден въз основа на координирана информация за даден проект от момента на започване на проектирането, през строителството, до пускането му в експлоатация. BIM подобренията на Autodesk 2009 помагат на архитектите, инженерите и проектантите да вземат по-добри проектни решения в по-ранен етап на работа.

Платформата Revit 2009 за BIM поддържа информацията координирана, актуална и достъпна в една интегрирана дигитална среда. Тя включва следните актуализации
Revit Architecture 2009 (BIM за архитекти и проектанти)
• Подобрени възможности за природосъобразен дизайн и анализ на енергоефективността, благодарение на лесен обмен на информация с приложенията на бизнес партньорите им
• Подобрени функционални възможности за визуализация

Revit Structure 2009 (BIM за строителни конструктори, проектанти и чертожници) е с подобрени възможности за създаване на модели и документи, и е съвместим с наскоро придобитите решения на Robobat. Сега пакетът AutoCAD Revit Structure включва и AutoCAD Structural Detailing, което позволява проектиране на стоманени и стоманобетонни конструктивни елементи и работни чертежи и създаването на технологични проекти за кофражни системи.

Revit MEP 2009 (Revit за ВиК, електро и ОВK проектиране и документиране) предоставя на клиентите подробни и специфични моделиращи функции за проектиране на вентилационни системи, промишлени топлообменници, системи за монтаж на покрива, както и топлофикационни системи.

Чрез интегрирането на строителна информация, данни и геометрия, решенията Autodesk NavisWorks 2009 позволяват възможно най-пълното разбиране на цялостния проект, въпреки използването на няколко софтуерни платформи и приложения. Това подобрява координацията, съвместната работа и разделянето на проекта на етапи по отношение на проектирането и строителството.

Новите функции на AutoCAD Civil 3D 2009 включват:
• Хидравлично и хидроложко решение за високи подпочвени води при проектиране на отводнителни канали, анализ на водното разливане, моделиране на язовирни стени и анализ на дренажните тръби.
• Цялостни функционални възможности за геодезически заснемания, които позволяват на потребителите да въвеждат директно необработена информация, да коригират окомерните снимки и да създават точки, фигури и повърхности, които се интегрират директно в модела, за да поддържат процеса на проектиране.
• Проектиране на пътища при специални критерии, което гарантира съответствието с местните изисквания като видимост при спиране и преминаване и дължина на осветената от фаровете отсечка.
• Лесно за прилагане решение за споделяне на данни за модела между екипите, работещи по съответния проект, при използване на стандартни външни референции в AutoCAD – xref, и интелигентни команди за бързо избиране на данни от Civil 3D (без да се изисква ползването на Autodesk Vault).

В началото на годината Autodesk започна процес на сливане две софтуерни компании Green Building Studio и Carmel Software. Ще добавим продуктите на двете фирми към портфолиото на Autodesk и така ще помогнем на нашите клиенти да предвиждат изпълнението на сградата и да проектират постройки с минимално въздействие върху околната среда, каза Джей Бхат, старши вицепрезидент на Autodesk AEC Solutions.
Green Building Studio Inc. разработи продукта Green Building XML (gbXML) и пусна мрежовата услуга Green Building Studio през 2004 г. Тя предлага инструменти за енергиен анализ на цялата сграда, както и за въглеродни емисии и други, за архитекти и проектанти, които използват CAD и BIM софтуер на Autodesk и други доставчици. Green Building Studio предлага възможността за бързи и ефективи предложения за анализ на сградата, като осигурява информация за изпълнението на сградата за подкрепа на природосъобразния дизайн. Autodesk продължава подкрепата за мрежовата услуга на Green Building Studio и за gbXML като отворен стандарт, както и да засили мрежовата интеграция със своя BIM софтуер.

Carmel Software развива инженерен софтуер за ОВКИ от 1995 г. Основният продукт на компанията предлага изчисления на топлинното натоварване и дава на инженерите информация за подходящия размер на ОВК-системите. Портфолиото на фирмата включва и програми за оценка на големината на тръбите, на охладителната система и анализ на разходите за експлоатация. Тези програми са свързани с платформата Revit за BIM. Autodesk планира да продължи подкрепата си за развитието на тези продукти и за синхронизацията им с BIM.
Сподели