Реализирахме най-големия фотоволтаичен покрив в България

(2 гласа, средно 5.00 от 5)
Арх. Чернев, как осъществихте проекта за фотоволтаична инсталация на покрива на сградата на „Риск Инженеринг”?
Проектът бе предизвикателство за нас дотолкова, доколкото в България нямахме опит с изграждането на подобни мащабни инсталации. Инвеститорът пожела да сключим договор като главен изпълнител. Фирма „Алукьонигщал” по принцип е доставчик на оборудване в областта на соларните технологии и фотоволтаиката и работи с фирми - клиенти, които проектират и изпълняват такива инсталации. Тъй като към момента на разговорите нямаше нито една фирма с практически опит, инвеститорът ни покани да изградим заедно покривната система. Приехме, като това е вторият проект след входната зала на Президентството, в който „Алукьонигщал” е главен изпълнител.
Така проектът, доставката и изпълнението на фотоволтаичната система на покрива е дело на нашата компания. Монтажът реализирахме съвместно с фирмата, която изпълни остъклението на сградата – „Би Сис”. Резултатът е един от най-големите фотоволтаични покриви на сграда в Източна Европа - 500 кв. м остъклена площ с интегрирани фотоволтаични модули с 55 KW инсталирана мощност.
Системата не се състои само от стъклопакети с интегрирани клетки но също инверторна и комуникационна техника, присъединително табло, което прехвърля произведената електроенергия към мрежата.
Колегите ми Анастас Недев и Йордан Маринов организираха целия процес. Свързаха се с доставчиците на допълнителнате компоненти и изпълниха целия проект до етапа на полагане на стъклопакетите. Използвахме възможността да обучим и специалистите от екипа на „Би Сис” по отношение на асемблирането на системата. В момента може би това е единствената фирма от областта на дограмите, която има ясна представа, как се изпълнява една такава система.
Колко време продължи процесът по инсталиране на съоръженията?
Проектирането ни отне относително малко време, защото не беше сложно. Монтажът продължи около 2,5 месеца. За доставка ни бяха необходими 3 месеца, защото начинът на изработка на стъклопаките изисква ръчен труд.

Какво представляват елементите на фотоволтаичната система?
Колекторите са стъклопакети с вградени силициеви клетки , затворени между 2 стъкла във вид на триплекс, заемащи горната позиция на стъклопакета. Обикновен стъклопакет за покривна конструкция се състои по принцип от триплекс от долната страна и закалено горно стъкло. С внедрената фотоволтаика трябваше горното и долното стъкло също да бъдат изпълнени като триплекс, като най-горното стъкло е закалено и има висок фактор на пропускливост на светлината. Използвахме стъкла „Диамант” на Сен Гобен (Saint Gobain) с максимална светлопропускливост от 91%.

Какво предварително проучване се прави за избор на необходимата система?
Един инвеститор, преди да реализира подобна инсталация, първо се интересува от конкретни данни – каква енергия ще произведе и какъв е срокът на изплащане. При сградата на „Риск Инженеринг” фотоволтаичната система е резултат от проблем, появил при реализацията на сграда – слънцезащитата на покривната остъклена конструкция, която е ориентирана на югоизток, а южната страна е изцяло остъклена вертикална част. Имаше две конвенционални възможности за решение на проблема: стъкла с възможно най-нисък соларен фактор “g” и максимална редукция на слънчевата радиация или засенчване на помещенията чрез външна защитна конструкция, стопираща достигането на слънчевата радиация до стъклопакета. Като алтернатива на горните решения е фотоволтаичната система, която освен производство на енергия, спестява гореописаните соларни стъклопакети или допълнителна защита.
По отношение на изплащането на инвестицията също трябва да се има предвид и разликата между стойността на самата инсталация и допълнителните ефекти, които тя носи със себе си: производство на електричество, атрактивен имидж на сградата, уникален ефект в интериора породен от сянката на фотоволтаичните клетки. Системата е свързана с информационно табло, монтирано във фоайето на сградата, което показва дневния добив на енергия, произведената енергия от пуска на инсталацията и спестените емисии CO2.

Подходящ ли е моментът за инвестиции в енергийна ефективност?
Темата енергийна ефективност има много посоки, но в нашата област има две основни направления – енергийно ефективни конструкции за остъкляване (прозорци, фасади) и т.нар. фотоволтаични паркове. Тези паркове се превръщат във все по-стратегически бизнес в България. Желанията за инвестиции са за инсталации с мощности в широк диапазон: от 5 KW до 70 MW. Част от тях могат да се реализират върху покривите на съществуващи сгради като училища, детски градини или обществени обекти.
Вече започват конкретни действия от страна на някои инвеститори – закупуване на терени, изготвяне на проекти и документация, изготвяне на слънчево-енергиен одит. Това е документация, която служи за ориентация и оценка както на инвеститора, така и на кредитните институции. Фирма „Алукьонигщал” също се занимава с подготовка на горепосочената документация.
Изискванията в ЕС за енергийно ефективни мерки са все по-комплексни и българските инвеститори, проектанти, строители и доставчици ще трябва да се съобразяват с тях.
Новите европейски норми за енергийна ефективност на сгради EnEV 2009, в частта остъклени конструкции, намаляват максималните изискуеми стойности с около 30% по отношение на коефициентите на топлоизолация. След анализ на тези мерки, специалисти прогнозират драстично повишение на дела на тройните стъклопакети (до 95%) до 2012 г. за ново строителство.
Имам данни за страни като Белгия и Словения, в които задължителното внедряване на алтернативни енергийни източници в ново строителство вече е регламентирано със закон.
Сподели
 

Новини

20 Май 2019, 10.38
На 15 май в София в шоурум The Bathroom беше открита изложба с реализирани проекти...
15 Май 2019, 12.09
Tретото издание на SHARE Sofia ще се проведе на 30 май 2019г. Заповядайте в НДК–...
14 Май 2019, 13.52
След придобиването преди една година на мажоритарен дял от NCL Wintech –...
Медийни партньори
VIP медиен партньор