Експерименти за зелен дизайн

(1 глас, средно 5.00 от 5)
Майк Лидън, ДПЗ


Курортното градче като лаборатория
В своята 25-годишна практика компанията от Маями „Дyани Плейтър-3aиберк и Ко” (ДПЗ) е установила, че в планирането на курортни комплекси има предостатъчно място за експериментиране с екологични технологии. Придържането на компанията във всички проекти към рамката на Традиционните съседски градоустройства (ТСГ), включващи възможността за ходене пеша, човешки мащаб, разнообразно и смесено предназначение, позволи на фирмата да работи с инвеститори, заинтересовани от разширяването на границите на конвенционалното курортно строителство. В края на краищата, курортите трябва да бъдат уникални и привлекателни, предлагайки места за живеене различни от “у дома”. Ето три примера как може да се постигне това.Сийсайд: Основополагането на традиционни съседски комплекси и зелен дизайн.
Проектът Сийсайд във Флорида, проектиран през 1980 г. в Мексиканския залив, е най-известен като първият курорт построен на принципите на ТСГ и като компактна, пешеходна и разнообразна курортна общност. Дизайнът възвръща принципите на традиционното планиране и открива нова ера в мисленето за градоустройството на местности и комплекси в Съединените Щати. Сийсайд е признат и като един от първите природосъобразно планирани нови градове, използващи интуитивни техники на проектиране.
Контекстът заема централно място в първоначалните усилия на ДПЗ за създаването на града. Изграждането на Сийсайд не засяга нито стопански земи, нито дивата природа. На етапа на първата копка теренът е сравнително запустял, след като е бил изчистен от растителност няколко години по-рано. Планирането разполага застрояването зад скалите на залива, опазвайки естествените пясъчни дюни. Тази елементарна предпазна мярка, която традиционните инвеститори биха пренебрегнали, гарантира на града естествена защита от тропическите бури, обичайни за района на американското крайбрежие.
За да се намали замърсяването и ерозията, дъждовната вода се оттича първоначално към по-ниско разположения покрит с трева централен площад, който има функцията през дъждовния период на изкуствено езеро и на много популярен салон на открито. Принципите на озеленяването на Сийсайд позволяват използването само на местни растителни видове, с изключение на обществените тревни площи и площади, които предлагат място за игра и почивка при събития на открито. Това правило запазва пейзажа и намалява поддръжката, тъй като местните растения не изискват напояване и се нуждаят от по-малко грижи.
Що се отнася до естествената вентилация в комплекса, фактически всички улици в Сийсайд са построени перпендикулярно на бреговата линия, канализирайки по този начин бризовете от залива навътре по територията му. Тази техника е възприета след изучаване на близкото историческо селище на Сийгроув. Сградите имат местна архитектура с дълбоки стрехи и веранди, позволяващи прозорците да останат отворени и да допускат бриза вътре, дори когато вали дъжд.
Сградите в Сийсайд бяха построени с покриви от галванизиран метал, доста необичайно за времето, който осигурява дълготрайна, изгодна алтернатива на неустойчивите на вятъра битумни керемиди. Светлият цвят на покривите и високата степен на отразяване намаляват затоплящия ефект и запазват сградата хладна. Масовото използване на изпитани строителни методи и естествени материали води до техниката на “укрепената конструкция”, която предхожда модерните принципи за устойчивост на урагани. Наблягането върху качеството, опази Сийсайд в голяма степен невредим от ураганите и тропическите бури, разрушили съседните традиционни селища, които имаха нужда от повече материали, за да бъдат възстановени.
Въпреки че Сийсайд предхожда създаването на американския стандарт LEED с почти 15 години, използваната при изграждането му икономическа рационалност и местният опит препращат към днешната загриженост за опазване на околната среда. Откакто е създадена концепцията на Сийсайд, тясната северозападна част на Флорида претърпява бум в строителството. Много от тези нови колонии са повлияни от принципите на ТСГ. ДПЗ завършва и няколко други курортни градчета на територията като Роузмари Бийч и Алис Бийч и двете на осем мили от Сийсайд. Тези проекти демострират последователността и еволюцията на фирмата в разбирането и въвеждането на устойчивостта.

Аква: адаптивна повторна употреба и възраждане на градската къща
Аква е проектиран през 1998 г. върху изкуствения остров в Индиън Крийк, на терена на бивша болница. На една пряка от Атлантическия океан, Аква е разположен северно от известния Арт Деко квартал на Маями Бийч, Южна Флорида. Много от неговата привлекателност се дължи на съседския тип градоустройство, което се отличава със смесица от градски къщи и средно големи сгради с апартаменти, обединени в традиционна градска среда с модерна архитектура.
Аква доказва, че дори един много малък, вместен (б.пр. сред вече застроена градска част) проект може да допринесе за дискусията на устойчивостта и благоразумното разрастване. Жилищната общност включва 151 единици в мрежа от взаимосвързани улици, вътрешни площади и крайбрежна алея. Тя включва също и комбинация от различни типове сгради. Комплексът се състои от три блока от три- до четири-етажни градски къщи и три средноголеми сгради с апартаменти, едната от които е осъвременена офис сграда с гараж. Постройките със смесена цел включват пазар за деликатеси, бизнес център, център за обучение на деца, общински плувен басейн и офиси за управление на имотите.
Градското устройство на Аква е оригинален пример за плътна, вмъкната разработка, използваща нови и традиционни архитектурни технологии.

Алис Бийч, Флорида: Устойчивостта като градско изкуство
Ако Сиисайд е прототипът на първо поколение „разумно зелено” проектиране на ДПЗ, то Алис Бийч е моделът за генерация на изключително екологични курорти. Като съблюдава градски и архитектурни норми и стандарти, градоустройственият план неусетно интегрира застроената и естествената среда, без да ги нарушава. Действително, при Алис Биич, целта да се създаде природосъобразно, човешко селище, излиза извън обсега на проектирането и го превръща в произведение на изкуството в областта на градоустройството. Алис Бийч е място, чиято красота увеличава силата на обществената му стойност и оттам шансовете му да издържи проверката на времето.
Градоустройството на курорта е основано на структурата на селско-градската просека, която пресича най-гъстата градска тъкан, концентрирана близо до морския бряг и защитените пясъчни дюни. Човешкият отпечатък със сградите става по-органичен и олеква с увеличаване размера на парцела, а инфраструктурата е ограничена в по-чувствителни екологични зони в задната част на терена. Просеката Алис Бийч, която прави комплекса напълно уникален, не само запазва пясъчните дюни, 20-те акра влажни зони, както и борова гора, но ги и обединява в общ комплекс, като ясна мрежа от отворени пространства.
Внимателно планираната и съществена за природосъобразността на Алис Бийч инфраструктура, включва намален брой транспортни улици, от които всяка втора е предназначена за пешеходци. Както доказва Сийсайд, хората с готовност ще карат коли много по-малко в рамките на курорт, изграден по традионния градски модел. Дворовете за паркиране и тесните улички са покрити с бетонни павета с фуги, за да се намали образуването на поточета от дъждовната вода, а периферията е проектирана със затревени канавки, вместо с бетонни бордюри. Това позволява на дъждовната вода да се филтрира по естествен начин през мрежата от отворени пространства.
Всички структури и покриви на сградите са боядисани в бяло, придавайки на архитектурата елегантна простота, и което е по-важно, намаляват в голяма степен топлинния ефект и увеличават енергийната ефективност. Подобно на Сийсайд, повечето улици са разположени перпендикулярно на океана, под формата на ветрило, ефективно усвояващи хладния вятър от залива. Повечето от сградите са с ориентация изток-запад, за да се постигне максимално естествено проветряване от бриза – важна особеност на климата във Флорида. Много от домовете използват геотермална отоплителна и охладителна система, допринасяйки за енергийната ефективност и намалявайки шума, дължащ се на работата на обичайните за района климатични инсталации.
Дори сега, по време на строежа на Алис Бийч, вниманието е посветено на отговорността към околната среда. До 75 % от създавания строителен боклук се използва повторно или се рециклира. Освен това сградите се отличават с енергийно-ефективни приспособления, прозорци и изолации, както и с природосъобразни строителни материали.
На квартално ниво Алис Бийч е първият комплекс в Съединените Щати, който има одобрен правилник за градоустройство и е укрепен срещу урагани, наводнения и горски пожари. Правилникът за комплекса гласи, че всички нови жилища трябва да са устойчиви срещу ветрове с голяма скорост, като цената им се компенсира от надеждността на конструкцията и стойността й като дълготрайна инвестиция. Тези мерки осигуряват използването на по-малко материали за повторно изграждане и подновяване (б.пр. в случай на природни бедствия).
Озеленяването на Алис Биич е оформено с устойчиви на суша и вредители растения, намаляващи нуждата от допълнително напояване и пестициди и запазващи разнообразието от оригинални растителни видове на терена на комплекса. Много от съществуващите местни дървета и храсти са преместени във временни разсадници, за да бъдат посадени отново в комплекса около готовите постройки, като по този начин се предпазва съществуващият пейзаж и се намалява въздействието от строителството върху околната среда, а в същото време се създава усещане за неизменност. През цялото време на изпълнение на проекта мениджър по програма за устойчивост наблюдава условията на околната среда, управлява строителния боклук и изисква спазването на Указанията за природосъобразно строителство – важен компонент в проектния правилник на Алис Бийч.
Сподели
 

Новини

15 Май 2019, 12.09
Tретото издание на SHARE Sofia ще се проведе на 30 май 2019г. Заповядайте в НДК–...
14 Май 2019, 13.52
След придобиването преди една година на мажоритарен дял от NCL Wintech –...
10 Май 2019, 14.40
От 30 май до 1 юни 2019г. в изложбен център Флора в Бургас ще се проведе...
Медийни партньори
VIP медиен партньор