Зелените практики в строителството като икономически фактор

(0 гласа, средно 0 от 5)
Ани Крумова

След като в миналия брой разгледахме някои от аспектите на зеленото мислене в строителството, за които трябва да се мисли още на етап дизайн и проектиране, нека сега обобщим икономическите ползи по време на самия строителен процес и да обърнем внимание на ефектите при обитаване на сградата.

Процесът на строителство

Прилагането на зелени мерки по време на самото строителство може да има значителни икономически ефекти. Дейности, които са лесни за прилагане, а в същото време могат да доведат до голямо намаляване на разходите, включват:

- По-ниски енергийни разходи чрез контрол на потреблението, инсталиране на енергоефективни осветителни тела, използване на сензори за присъствие.
- По-ниски разходи за вода чрез поставяне на водоспестяващи инсталации и уреди, контрол на потреблението, използане на дъждовната вода и, където е възможно, на водата, използвана в строителството;
- По-ниски цени за разчистване на терена, чрез минимална промяна на съществуващото положение и преместване на земна маса, която да бъде запълнена от изкуствени системи;
- По-ниски такси за превозване и депониране на отпадъци чрез повторна употреба и/или рециклиране на материали и отпадъци;
- По-ниска цена на материалите чрез по-внимателно проучване на пазара и повторно използване;
- Евентуални приходи от продажба на материали, премахнати от сградата, които не могат да бъдат използавни в новия й проект;

Този списък посочва само някои от възможните области, в които може да бъде постигнато снижаване на разходите. Разбира се, за всеки отделен проект, след внимателно разглеждане на възможностите, могат да бъдат открити и много други варианти как това да бъде постигнато.

Живот и поддръжка на сградата

Зелените мерки могат да доведат не само до намаляване на комуналните разходи и тези за отпадъци, но и до по-никси разходи за поддръжка на сградата. Например, в много офис сгради персоналът по почистването събира боклука от всеки етаж или дори от всяко бюро и го складира в общо помещение. Снижаване на разходите за заплата на този персонал, както и директно сортиране на боклука за рециклиране може да бъде постигнато чрез инсталирането на вътрешна система за изхвърляне на отпадъците, при която през отвори по тръби всеки изхвърля боклука си директно в общото помещение. Най-добре е системата да бъде планирана още при строежа, но може да бъде добавена и при реновация.
Екологичните препарати за почистване също могат да имат финансови преимущества. Например, поръчването на концентрирани препарати означава по-ники разходи за опаковки – по този начин се намалява и боклука, а с подходящо разтваряне и дозатори употребяваното количество препарат може да бъде намалено с от 30 до 60 %.

Разбира се, необходим е и тренинг на мениджмънта на сградата и персонала по поддръжката, който включва и разяснение на ползите от зелените практики и усилия: на елементите, които поддържат сградата по ресурсноефективен и икономически изгоден начин.

Здравословна среда

Традиционният офис дизайн, проектирането, строителството и начинът на работа през последните десетилетия значително влошават качеството на вътрешната жизнена среда и най-вече на въздуха. Това може да бъде причинено от некачествени климатични системи, строителни материали, съдържащи вредни и отровни летливи вещества, лоша поддръжка. Ниското качество на вътрешната среда е в топ 5 на причините за здравословни проблеми. Според проучвания, в САЩ нездравословна вътрешна среда се регистрира в близо една трета от новите и реновирани сгради! В същото време в тази страна “Синдромът на лошата жизнена среда” и “Заболяване, свързано с обитаването” са официално признати категории и дефиниции, като разходите за медицински услуги и загубена или понижена продуктивност на работещите, възникнали по тези два параграфа се равняват на над 60 млрд. долара на година. Все по-често от страна на служителите се завеждат и съдебни дела срещу дизайнери, собственици и работодатели заради краткосрочни или дългосрочни здравословни проблеми – от главоболие и влошено зрение до по-сериозни заболявания. С осигуряването на по-добра вътрешна среда дизайнери, строители и работодатели могат да намалят евентуалните негативни последици за живеещите/работещите в сградата и по този начин да спестят финансов ресурс. Тук много важен е и изборът на подходящи материали – нискотоксични, с ниско излъчване на вредни летливи вещества, предпазващи от поява на плесени и мухъл и т.н.

Смисълът на съществуването на една сграда е не само да осигури покрив над главите на обитателите, но и добра среда за извършване на всички техни дейности. Изследвания показват, че сградите с добро качество на вътрешната среда, което включва добра вентилация, добро осветление и достатъчно високо ниво на естественото осветляване, качество на въздуха, добра акустика, може да увеличи продуткивността на обитателите с от 6 до 16%.

Едно от най-важните задължения на всяка организация е грижата за нейните служители. От друга страна, в много компании заплатите и бонусите съставляват основна част от разходите на работодателите. Затова и всяко увеличение на продуктивността на работещите води до директни ползи и печалба, често надхвърляща всички други разходи по обитаването на сградата. В тази връзда, максимизирането на ефективността на персонала чрез подобряване на качеството на вътрешната среда е един от най-печелившите ходове на всеки мениджър.
За собствениците ползите от подобяряването на качеството на вътрешната среда могат да бъдат: повишаване стойността на сградата, по-дълги периоди на наемане, по-ниски оперативни разходи, по-дълъг живот на оборудването, добър имидж. За наемателите те включват по-малко отсъствия на служителите, по-добро представяне на персонала и т.н. Ако собственикът на сградата ще бъде и нейн ползвател, то още на фаза проектиране и строителство той може да предвиди всички тези аспекти и да постигне реализиране на още по-големи спестявания.

Стойност на сградата

Високата ефективност на зелените сгради може да доведе до повишаване на тяхната цена, тъй като по-ниските оперативни разходи, свързани с по-ефективните системи водят до по-висок нетен приход от сградата. Прилагането на зелени мерки може да даде основание на собствениците и да изискват по-висока наемна цена или да постигнат по-висока заетост на сградата, ако обитателите оценяват зелените усилия. Обитателите все повече ще избират помещенията, които наемат, според фактори като естествена дневна светлина, по-добро качество на вътрешната среда, по-ниски разходи за енергия, вода и отпадъци. Тази надпревара между сградите ще става все по-осезаема, тъй като все повече собственици ще започнат да оценяват пазарните й предимства.

Възможности за местно икономическо развитие

Ако разгледаме въпроса от макроикономическо ниво, то ще видим и че поощряването и прилагането на зелени практики в строителството може не само да пести средства, но и да създаде нови икономически възможности. Това включва разнообразни варианти като възникване на нови бизнес начинания, които да отговорят на нарастналото търсене на зелени продукти и услуги, намаляване на оперативните разходи и съответно покачване на нетните приходи на съществуващия бизнес, създаването на екологични бизнес квартали и комплекси, създаване на обучителни фирми, които да провеждат тренинг в зелените принципи.

Пример за подобен бизнес са компании, произвеждащи системи за оползотворяване на дъждовната вода, компании, заети в рециклирането на строителни материали и отпадъци, и т.н. Държавата пък може да дотира зелените сгради и квартали с по-ниски данъци и такси заради намаленото потребление на ресурси. Местните власти също все повече ще се преориентират към строителството и използването на зелени и ресурсноефективни сгради. Това може да доведе до снижаване на разходите и пренасочване на свободните средства към обществени сфери като образованието, здравеопазването и обществената безопасност.

Всички тези примери само маркират възможните ползи и все по-широко разпространените тенденции в зеленото строителство. Едно е сигурно: все повече видове бизнес, собственици, наематели и организации ще започнат да осъзнават разнообразните икономически, обществени и екологични ползи, до които може да доведе прилагането на зелени принципи в строителството.

Сподели
 

Новини

15 Май 2019, 12.09
Tретото издание на SHARE Sofia ще се проведе на 30 май 2019г. Заповядайте в НДК–...
14 Май 2019, 13.52
След придобиването преди една година на мажоритарен дял от NCL Wintech –...
10 Май 2019, 14.40
От 30 май до 1 юни 2019г. в изложбен център Флора в Бургас ще се проведе...
Медийни партньори
VIP медиен партньор