Новата компания Компонента въвежда принципите на медиацията в градското и устройствено планиране

(1 глас, средно 5.00 от 5)
Komponenta-632440
Услугата се въвежда у нас от новата компания Компонента, която предлага пълен набор от услуги в консултирането на градоустройствени проекти.

Намирането на баланс между интересите на различни заинтересовани страни и справянето с комплексните социални, икономически и екологични проблеми на градовете в 21-ви век, все повече налагат нуждата от иновации и засилен диалог между частни, граждански организации и публични институции в процесите на градското планиране. С тази идея стартира новата аналитично-оперативна компания Компонента, която се занимава с дълбочинно изследване на средата и потенциалите ѝ за развитие. Целта на екипа е да използва принципите на медиацията във взаимодействието между публична администрация, бизнес и граждани, и така да подпомогне създаването на устойчиви проекти, които са съобразени с всички интереси и решават успешно казусите, които възникват около инвестициите на местно ниво.
urban_Mediation_-624422“Разглеждаме социалните, културни, екологични и икономически аспекти в симбиоза.”, разказва д-р урб. Миглена Герасимова за новата инициатива. “Затова изследваме нагласите на всички участници в хода на инвестициите в територията, за да създадем добри условия за диалог между тях. Правим анализ на публичните и устройствени политики за развитие на територията, анализираме и картираме заинтересованите страни и техните интереси. Само така можем да подсигурим възможност за цялостен медиаторски процес в хода на развитие на инвестициите и да гарантираме създаването на истински устойчиви проекти.”

Градската медиацията предлага възможност за постигане на общи решения, които да са в интерес на всички участници. Тя е специфичен вид превантивно разрешаване на спорове в процеса на устройствено планиране и развитие на градовете ни, който помага за по-цялостен, по-лек и по-устойчив процес на работа с разнообразни градски казуси и страни с на пръв поглед, крайно разнородни интереси.

Екипът на Компонента включва сертифицирани медиатори и урбанисти, специалист по градско управление, социолог и програмист с опит в анализа на териториите. Компанията ще работи по малки инфраструктурни проекти и намеси в градската среда, както и по създаването на обща визия за развитие на цели територии. Екипът ще изследва и търси начини да адаптира новите политики за развитие на градовете и ще осигурява консултантска подкрепа за развитието на социално и екологично устойчиви проекти и концепции, както на инвеститори и общини, така и на проектанти.
За повече информация: https://komponenta.net/


Сподели

Тагове: градоустройствени проекти | компонента | медиация

 
Уебсайт на автора: www.komponenta.net

Новини

27 Януари 2023, 13.37
На 25 януари в София се проведе семинар, на който бяха представени идеи и...
26 Януари 2023, 15.02
В Годишните архитектурни награди ARCHINOVA 2022 участваха 114 проекти, като за първи...
23 Януари 2023, 17.59
Енергийната ефективност, рециклирането и възобновяемата енергия са...
Медийни партньори
VIP медиен партньор