АСМП МС, СБАЛ по очни болести и оптика

(0 гласа, средно 0 от 5)
3_Borislav_Bogdanov_Amfion_Ochna_Clinika
Проектант: АМФИОН ЕООД, арх. Борислав Богданов

Ситуиране на обекта – сградата е разположена на ул. „Неофит Рилски“ №7, местност „Центъра“, град София. 

Функционално решение
Сградата изпълнява функциите на специализирана болница за активно лечение на очни болести. 

Главният вход към сградата е от юг, от ул. “Неофит Рилски“. 
Вертикалните комуникации са осигурени чрез асансьор и стълбищна клетка, които свързват всички нива - от първи сутерен до пети етаж. На втори сутерен са разположени паркоместата. Той е достъпен чрез отделно стълбище в югоизточния ъгъл на сградата, стартиращо от първи сутерен. Автомобилите достигат до сутерена посредством хидравлична платформа.

Подходът към сградата е директно на кота ±0.00 и въвежда в просторно фоайе, с места за изчакване и рецепция. На това ниво се разполагат още два кабинета и манипулационна. 
На втори етаж  (кота +3.20) се обособени три кабинета, една манипулационна и техническо помещение, всички те достъпни от фоайе с чакалня.
На трети етаж (кота +6.40) са разположени 4 болнични стаи с по две легла, една VIP стая – също с две легла и самостоятелен санитарен възел, и сестринска стая.
И на трите етажа има обособен санитарен възел за посетители, приспособен за ползване и от хора с увреждания.
На четвъти етаж (кота +9.60) са разположени лекарски кабинет, манипулационна, офис – администрация, кухненски бокс и санитарен възел.
На пети етаж (кота +12.80) е обособена лекционна зала, достъпна от етажно фоайе с малък бар и санитарен възел.
На първи сутерен (кота -3.20) са проектирани операционна зала с прилежащи предоперационна и следоперационна зали, помещение за подготовка на хирурзите, помещение за стерилизация, складове за стерилни и употребявани материали. На етажа още се разполагат лаборатория, битови помещения – съблекални, баня, тоалетна и стая за почивка на персонала. Под стълбището е организирано перално помещение. 
На втори сутерен (кота -7.20) е организирано паркирането, посредством автоматична система за паркиране на три нива. На този етаж се разполага още абонатната станция и главното разпределително табло.

2_Borislav_Bogdanov_Amfion_Ochna_Clinika

Конструктивно решение
Конструкцията на сградата е монолитна, стоманобетонова, смесена (гредово-безгредова), с вертикални носещи елементи - колони и стоманобетонни стени, за поемане на сеизмичните сили. Покривите са плоски. 

Паркиране
Паркирането се осъществява в подземен гараж, разположен на втори сутерен  (кота -7.20). Автомобилите достигат до гаража посредством хидравлична платформа. Осигурени са 12 паркоместа – 11 на механизирана система за паркиране на три нива и едно самостоятелно, под стълбищната клетка.

Обемно и архитектурно решение
Авангардният дизайн и естетиката на сградата са много важни, те създават първото впечатление, любовта от пръв поглед, но онова, което не се вижда е функцията.
В иновативно и технологично отношение сградата достига своята “поанта” в специфичното зониране и организиране на средата продиктувани от нейната функция.

Сградата е със съвременен архитектурен облик. Проектирани са  различни обеми и декоративни рамки, които ще се изпълнят с облицовка от композитен материал. Сградата ще бъде с вентилируема фасада. Прозорците са с алуминиева дограма, през няколко етажа. Ще бъдат използвани съвременни материали за довършителни работи в екстериора (облицовки от композитни материали, алуминива дограма, стъклени парапети) и интериора (гранитогрес, теракота, хомогенни PVC настилки - износоустойчиви, антибактериални, антистатични).

665e3353c5a0a1298b58f0408e39e998_L_03

Синегрията между изчистената в пространствено отношение форма на сградата, динамичното членение на фасадите, посредством отворите и вложените в проекта материали е основна предпоставка за устойчивостта и хармоничното вписване на сградата в околната среда.
Този проект трябваше да задоволи изискванията на възложителя за функционалност – подчинена на оперативните и визуално-естетическите стереотипи на медицинската сфера. 

Съществено при разработването на проекта бе да успеем да създадем представителен и съвременен образ на сградата, с което тя да се превърне в акцент при преминаването по ул. “Неофит Рилски”, но не категоричен, а хармонично вписващ се в околната застройка. Остъкленият посредством членението атриум при влизането, с лаконичния детайл на фасадното решение, едрото членение и ритъм на плът – отвор, съчетани с монохромните материали създават предпоставки, че сградата ще стои адекватно в тази зона на София.

4_Borislav_Bogdanov_Amfion_Ochna_Clinika_04

Естетиката, функционалността и устойчивост във времето са трите основи, на които се базира качествената архитектура. В проекта са засегнати и трите. Освен естетика и непреходна красота, стъклото и камъка, вложени във фасадата, осигуряват дълъг живот и лесна поддръжка във времето.

Технически показатели: 
Площ на имота: 230 м2
ЗП: 120.12 м2
РЗП: 500.28 м2
Кинт: 2.18
Плътност: 52%
Озеленяване: 25%

Проектът бе номиниран в категория: „Болници, медицински центрове, здравни заведения" в архитектурен конкурс АРХ ИНОВА 2017.
 
Сподели

Тагове: амфион еоод | асмп мс | сбал по очни болести и оптика

 

Новини

27 Септември 2022, 09.55
Секторът на печата и рекламата е динамичен и непрестанно променящ се....
23 Септември 2022, 09.43
15 изложители на Международния технически панаир получиха златни медали с...
21 Септември 2022, 08.31
Тържественото връчване на златните медали с диплом от 76-я Международен...
Медийни партньори
VIP медиен партньор