Проблемите на професията в ерата на гъвкаво натрупване

(1 глас, средно 5.00 от 5)
05-0Върху проблемите на професията акцентират експозициите на Великобритания , Австралия, Белгия, Испания. Новите икономически условия на гъвкаво натрупване на капитала (Дейвид Харви), се изявяват чрез нестабилност, променливост на цялата икономическа среда, но и безпрепятственото протичане на капитала, пазар без граници. Компютъризацията силно влияе върху методите и издига ролята на интелигентните професии. Всичко това води до търсене на нови практики извън изграждането на собствения имидж на архитекта. Икономическата криза свива значително пазара на неговата дейност и го кара да търси нови методи, клонящи към социалното предприемачество, събужда гражданското му съзнание и се налага той да решава проблеми, които доскоро са били извън рамките на неговата компетентност. 

Изложбата Take away Britain търси новите пътища в различни посоки. Архитектурната професия в света на променливи усложнения и противоречия все повече се съобразява със социално-икономическия и културно-политическия контекст. Разглеждат се успешни урбанистични решения от други континенти: сформиране на архитектурно-строителни кооперативи (Буенос Айрес), плаващи общности (Амстердам), съживяване на училищното обучение по примера на Рио де Жанейро или „социалистически” китайски град със заемки от модернизма. Всичките те могат да допринесат за развитието на британската архитектура.      
 Интердисциплинарността и интернационализирането на архитектурната професия е линя, която се усеща силно в редица национални павилиони. 
Инсталациите Formations (5-1) в Австралийския павилион представят пре-структурирането на архитектурната професия и бъдещата й ориентация. Supermanoevre е формация, която изгражда гъвкаво сътрудничещи си звена, които могат да се реализират и плавно да преминават в различни области на икономиката. Равноправните, свободно практикуващи участници в Supermanoevre живеят на три континента и решават проблемите на нестандартни проекти свързани с децентрализирано обучение; светлинен енерго-ефективeн дизайн на промишлени обекти; роботизирано изпълнение на мрежи по определен алгоритъм. Инсталацията „Облаците на Венеция” илюстрира техния опит в компютърното проектиране и изработка на подобна пространствена конфигурации от тънки пръти. Върху нея се надгражда идеята на Ричард Гудуин за осъществяване на достъп чрез въжени линии до всяка точка на градската среда, което сериозно трансформира пространствената и транспортна логика на града.  
 
Полският павилион (Ил. 5-2 в Джардини, който изглежда празен, представя инсталацията „Стените се люлеят, сякаш се разширяват с тайното познание на великите сили”, получава специално отличие за постижението на дамския дует Катарина Краковяк - комисар и Хана Вроблевска - куратор. Смелата идея кара посетителите да почувстват вибрационната обща основа. Архитектурата става инструмент на звуковата вълна, в което Краковяк е специализирана. Звукът проникващ от околните павилиони и вибрациите на самата сграда се увеличават в конструкцията на сградата с помощта на сложни акустични изчисления. Тази поредица от архитектурни микро-интервенции има за цел да покаже въздействието на архитектурите решения върху материалния и социаления пространствени опит.
Руският павилион с ‘i-city’ (Ил. 5-3.) подхожда диалектически към миналото, настоящето и бъдещето на Русия и ни превръща в информационни шпиони, за да разберем неговите послания в дигиталния Пантеон. Това е възможно, благодарение достигнатото ново на кибернетизацията и науката. Вълшебното турне-мистерия започва от първия етаж, където в тъмнината светят забранените военни градове на Съветския съюз, а вторият етаж ни респектира с визуалното представяне на града на науката Соколово, за чието изграждане работят плеяда от известни архитекти (OMA; SANAA; Herzog& de Meuron) по общия ген-план на архитектите на AREP; SPEECH Чобан/Kузнецов. Научният град се проектира с идеята да привлече на своята територия световните технологични фирми, поради което е твърде отдалечен от земната природа на човека.
Посланието на „Мигриращите пейзажи” (Ил. 5-4) в Павилиона на Канада е твърде различно. В нея емигрантите са свободни да изразят своите характерни особености в материалната среда, които се включват хармонично в общата основа на терена - оригинално изграден като дървена морфологична структура. По този начин взаимните влияния вплитат в канадския пейзаж нишки от далечни архитектурно-строителни и културни традиции в пъстра картина. Тук се наблюдава внасяне на чужда идентичност, за разлика от изнасянето на идеи при разпространението на модернизма.
Текст и снимки: Анета Трифонова
05-1
05-2
05-4
05-3

Сподели