Общото в процеса на архитектурното проектиране и изграждане

(0 гласа, средно 0 от 5)
06-0
Конкретиката на професията винаги приземява идеите и намеренията на архитектите с различни проявления. Виторио Лампуняно (Ил. 6-1) изготвя общия план за терена на швейцарския фармацевтичен гигант Новартис, Базел като парцелите със зададени параметри (размери, мащаб, височина) се разработват от известни архитекти. Бъдещето ще покаже дали определянето на градоустройствените ограничения може да обезпечи единното и убедително творческо решение. 
Групата Ruta del Peregrino,(Ил. 6-2) е съставена от латиноамерикански и европейски млади архитекти. Те маркират със знаци, параклиси и места за пренощуване поклонническия път свързан с култа към Девата от Талпа, Мексико, който е дълъг 117 км, преминавани ежегодно от 2 млн. вярващи. Архитектурният проект се осъществява на основата на проникновена вяра и християнско преклонение, извличайки обектите естествено от терена. 
На другия полюс е противопоставянето архитект - общество, илюстрирани от Томас Купке и Марк Рандел, търсещи общата основа в проблемната история на летището „Темпелхоф” в Берлин, където градоустройствените идеи, любовта и омразата се сменят многократно до превръщането му в уникален парк за свободна изява. 
Подобен драматизъм и променливост на общественото мнение са характерни за социално-икономическата среда като цяло и се демонстрира в Историята на Филхармония Елба, Хамбург на  Херцог и Де Мурон. (Ил. 6-3) Обектът е невероятен пример за демократичен проект, наситен с еуфорична енергия, извираща от архитектурната красота, културно-политическата визия и гражданско самочувствие. Мащабната строителна площадка все по-често мутира в бойно поле с участието на трите страни: клиент (град Хамбург), главен изпълнител и архитект. Изграждането на всяка сграда е платформа за взаимодействието между тези три страни, но конкретният случай разкрива безмилостно конфликта на интереси, достигнал до крайностите,  очертаващи реалното планиране и изграждане. Експозицията не заема позиция и не се опитва да анализира ескалиращото напрежение, само представя детайлно проблемите стояли дълго време във фокуса на обществения дебат.
 Германия, RRR (Ил. 6-5)  – реконструкция, редукция, рециклиране. Трите процеса в които старото намира новия си образ, на базата на икономичност и респект към неговата стойност, са основа на съвременната практика за оползотворяването на огромния обем строително наследство от преходните епохи. Въпреки многообразието на решенията, намесите се свеждат до трите категории и само творческата съзидателност ги прави уникални и успешни.  
 
Холандия (Променящото се пространство) (Ил. 6-4)  Втората изложба за цялата история на павилиона е продукт на новаторската мисъл и овладяване на технологията. Чрез многопластови цветни театрални завеси, с дузина възможности за превключване по тавана, се създава различно пространство на всеки половин час. Омагьосващата динамична красота на инсталацията въздейства ведро и оптимистично, като дълбоко вдишване в проблемния ни свят.     
Според Дейвид Чипърфийлд темата „Обща основа” пренасочва усилията на архитектите от самотни и модни жестове към осъществяването на многопластово изследване на интелектуалните, социални и технически идеи, които имат смисъл освен това, че са общи съображения, но и поради възможността съдържателно да подобряват материалния свят. Архитектурата е съвпадение на много фактори, изисквания и очаквания, физически и социални закони - съчетани в идеите на творците. Нейният успех идва само в резултат на качественото многостранно сътрудничество в рамките на професията и обществото, нейния поръчител и ползвател. Тя е последствие от интелектуалната и практическа свобода на професионалиста, който разбира границите и преодолява съпротивата на ограниченията, провежда разумен диалог с желание да разбере професионалните изисквания и своите отговорности.
Общата основа се оказва много широко понятие. В представените експозиции се извършва диалог по темата с разнообразна архитектура, повлияна от контекста в различните му аспекти на архитектурен език, историческо наследство и топография. Участниците демонстрират богатство и идейни различия, а не само внимателно редактирани позиции в посока на подобността. Подчертават се общите възгледи, които професията споделя, независимо от очевидното разнообразие на архитектурната продукция днес, а споделянето на различията е важно за консолидиране на архитектурната култура. 
Текст и снимки: Анета Трифонова
06-2
06-3
06-3-2
06-4
06-4-2
06-5

06-1
Сподели