Първият многоетажен паркинг в Пловдив - атракция на Международния панаир

Даниела Арнаудова

Паркинг - атракция
Прощъпулникът на първия многоетажен паркинг в Пловдив съвпадна с едно от най-печелившите изложения напоследък - Международния технически панаир “Есен 2008”. Но това беше началото на цяла поредица от изненади. Колоритен ...

Прочети повече

 

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди

арх. Антон Каравелов,
член-основател на Съюза на архитектите в България

През последните няколко години се възроди пазарът на земеделските земи. В голямата си част собствениците започнаха да търсят начини да проектират и изграждат различни обекти, в по-голямата ...

Прочети повече

 

Осигуряване на устройствена основа и издаване на виза за проучване и проектиране на строежите

Арх. Антон Каравелов

Технологията за разрешаване на легитимно строителство не е сложно и мъчно изпълнимо изискване на нормативната уредба. За възложителите собственици се изискват елементарни познания за изпълнение, което ще им спести време, средства ...

Прочети повече

 

Защита от шум при промишлени предприятия

Наталия Иванова

Промишлените предприятия са част от източниците на шум, който трябва да се контролира, за да се защитят обитателите на района (околната среда) и работещите в тези обекти хора (работната среда). Но за да се стигне до етапа на предприемане ...

Прочети повече

 

Липсва правен механизъм за спазване на сроковете за изграждане ПСОВ

Инж. Пламен Никифоров
Директор на дирекция „Водоснабдяване и канализация” в МРРБ

Интервю на Бистра Попдимитрова


Инженер Никифоров, колко от изграждащите се пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ) са възложени от Министерството на регионалното развитие ...

Прочети повече

 

Страница 3 от 3

Новини

15 Юни 2021, 15.32
От 16 до 19 юни в Интер Експо Център врати отваря професионалното бизнес...
14 Юни 2021, 15.54
Международна конференция за дигитализацията и кръговата икономика, кръгла...
09 Юни 2021, 16.40
Как технологиите промениха отоплението и климатизацията: отговорите на...
Медийни партньори
VIP медиен партньор