Изразяване на гражданската позиция и критичността на архитекта

02-00 Избледнялата критичност на архитекта и необходимостта да бъде полезен в по-широк аспект на съвременната реалност, излизащ извън показността и налагания в последните десетилетия привлекателен, но повърхностен образ, предизвикват проявата на забравени ...

Прочети повече

 

Изисквания и нормативи при строителството на административните сгради

Арх. Антон Каравелов

Проектирането и изграждането на административни сгради в нашата теория и практика е било винаги престижна проектантска и строителна дейност. В миналото например, в средата и краят на ХХ век, не всеки проектант можеше да се „добере“ ...

Прочети повече

 

Архитектурата като туристическа атракция

Проф. д-р арх. Жеко Тилев

Известно е, че България е на трето място в Европа по брой на културно-исторически паметници. На сравнително малката територия на страната под егидата на ЮНЕСКО са регистрирани и седем паметника със световно значение: Казанлъшката ...

Прочети повече

 

Озеленяването - строеж или благоустройствено мероприятие според ЗУТ?

арх. Антон Каравелов

В териториите на общините се устройват основни и допълващи озеленени площи, които са обединени в зелени системи, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране отдиха на населението. Основа на ...

Прочети повече

 

Издаване на скици и визи за проучване и проектиране

арх. Антон Каравелов

Темата е част от една поредица от материали, описващи цялостната подготовка и процедури при изпълнението на инвестиционно намерение. Това са проектиране, съгласуване, одобряване, обжалване и влизане в сила на подробните устройствени ...

Прочети повече

 

Страница 2 от 3

Новини

14 Юни 2021, 15.54
Международна конференция за дигитализацията и кръговата икономика, кръгла...
09 Юни 2021, 16.40
Как технологиите промениха отоплението и климатизацията: отговорите на...
08 Юни 2021, 14.53
Събитието ще се проведе на 19 юни от 11.00 до 12.00 часа в зала „Славейков“, в...
Медийни партньори
VIP медиен партньор