Офис сграда Лайм Трий Билдинг / LimeTree Building, гр. Пловдив

(0 гласа, средно 0 от 5)
I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_01_out-01
Лайм Трий Билдинг / LimeTree Building
Проектант: Фирма "Арконт", гр.Пловдив, арх.Илко Николов и арх.Стоян Тодоров

Инвеститор: "Квалификация консулт" ЕООД
Строител: "Бибов и Ко" ООД, гр. Пловдив

Етап на реализацията:  в експлоатация
Технически показатели:
ЗП: 1 650  кв.м.
РЗП: 8 200 кв.м.
Паркоместа: Осигурени са необходимия брой паркоместа в имота спрямо изискванията за офис-сграда клас А.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_06_out-03

Пристройка на шест етажа с височина до 24,00 м. и преустройство на съществуваща сграда за офис-сграда клас А , хотел, ресторант и конферентни зали от кв. 12-нов по плана на кв."Каменица", гр.Пловдив

Сградата е монолитна, със стоманобетонна конструкция и се състои от две тела с шест надземни етажа и един подземен етаж, и е с плосък покрив.
В сутеренното ниво се обособяват две складови и три технически помещения за системите за ВиК, ОВКИ и Електро (ГРТ).
На първия етаж функционално са разположени приемното фоайе, от където е и основния вход за сградата, асансьорно фоайе, кафетерия, конферентна зала, столова, един офис тип "open space", стълбищни клетки и зона с тоалетни.
Втори, трети и четвърти етаж са аналогични един на друг и се състоят от асансьорно фоайе, един офис тип "open space", стълбищни клетки и зона с тоалетни.
Пети и шести етаж са по-малки по площи, като освен сервизните помещения имат и по един офис тип "open space".

Всички нива са свързани помежду си с три броя панорамни асансьора. Освен това етажите са свързани и с две стълбищни клетки от двете разсредоточени страни на сградата, едната от които излиза на плоския покрив над етаж 6 и осигурява достъп до климатичната система, монтирана там, а така също и до използваемата част на покрива.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_10_in-05

Приемното фоайе, където е основния вход на сградата е през две нива, изпълнено от стоманобетонна конструкция и изцяло остъклено.
Светлата височина на всички помещения е минимум 270 см. до окачен таван, отговарящо на изискванията за офис-сграда клас А. Окачения таван, който ще се използва е растерен, тип Armstrong, пана 60/60 см.
Всички електроинсталации в офисните помещения преминават  в окачения таван или двойния под (двоен под на фирма Линднер – Германия) по кабелни скари, а достъпа от работните места се осъществява чрез подови кутии.
Спазени са  основните изисквания за офис сграда клас А: първокласен дизайн и местоположение, както и удобен достъп до сградата.

Предвидени са:
 • контрол на достъпа и 24-часова охрана, видеонаблюдение
 • професионално управление
 • използване само на висококачествени материали - фасада Schueco, двоен под Lindner, окачен  таван Armstrong, санитарна керамика Villeroy & Boch, смесители GROHE гранитогрес и фаянс MARAZZI, вътрешни стъклени преградни стени и обков DORMA
 • гъвкаво разпределение на офисите, тип Open Space
 • скрито окабеляване в двоен под и окачен таван
 • високоскоростни панорамни асансьори на фирма Schindler, които са избрани след направени симулации на натовареността и пътникопотока в отделни часови интрвали през денонощието
 • централна климатизация и вентилация
 • BMS-система за цялата сграда
 • заведение за хранене и почивка
 • луксозно лоби и приемно
 • висококачествен стъклопакет със стъкло на фирма AGC

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_02_out-02

Архитектурно-конструктивно решение:
Сградата е монолитна, със стоманобетонна конструкция и се състои от две тела с шест надземни етажа и един частично подземен етаж - съществуващото подземно ниво под преустройваната сграда, и е с плосък покрив. Външните ограждащи стени са предимно от окачена структурна фасада, а на места от керамични блокчета, тип "Porotherm 25 N+F" на фирма "Виненбергер", частично изградени и от стоманобетонни елементи, с  дебелина 25 см.
Частта, която е обект на преустройство е изцяло монолитна, с носещ скелет от колони и система от панели "Спирол". Външните ограждащи стени не са носещи и подлежат на премахване и замяна с окачена фасада.
Частта, която е ново строителство е също изцяло монолитна, стоманобетонна конструкция, която почти изцяло се облича с окачена фасада. Приемното фоайе, където е основния вход на сградата е през две нива, изпълнено от метална конструкция и изцяло остъклено. По аналогичен начин се изпълняват и асансьорните шахти - изцяло метална конструкция, върху която се монтира окачената фасада.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_23_in-07

Мерки за енергийна ефективност:
Основните мерки за енергийна ефективност се постигат от предвидената висококачествена система за климатизация и вентилация на фирма DAIKIN, както и от вложените материали и системи, между които:
 -  топлоизолация на плътните елементи със система на фирма WEBER, дебелина на топлоизолацията 10см.
 -  изпълнение на плътни външни стени с керамични блокчета, тип "POROTHERM 25 N+F" на фирма "Виненбергер"
 - окачена фасадна система SCHUECO - Германия, система FW 50+SG.SI, алуминиеви профили с капачки 12мм, делтовидна 100мм (за тъмни зони) по хоризонтал и силиконова фуга по вертикал.
 - стъклопакет "Stoprey Vision 50 8mm + argon + Planibel G fast T 6mm"

Климатичен и светлинен комфорт:
В обекта се инсталира следната климатична система: VRV IV inverter Heat Recovery система с добавен към нея високотемпературен хидромодул. С този тип система са климатизирани офиси, кафене, заседателна зала, столова и фоайета. Използването на такива системи в настоящия обект е наложително, поради наличието на помещения с различно топлинно натоварване по различно време. Системата ще позволи независима експлоатация в режими – отопление/охлаждане от всеки един консуматор, при което ще се утилизира отпадната топлина. В режим на отопление на системата топла вода за нуждите от битово-горещо водоснабдяване(БГВ) ще се произвежда в термопомпен режим, в режим на охлаждане част от отпадната топлина, изхвърлена от сградата се използва за загряване на топла вода.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_21_in-06

Климатизация
Климатичните системи работят на принципа на директното изпарение/кондензиране на фреон в топлообменника на вентилаторния конвектор и са с променливо количество на хладилния агент от типа “VRV IV Heat Recovery”. Монтираните истеми са децентрализирани и позволяват гъвкаво (модулно) използване на офисните етажи от сградата. Системите работят в термопомпен режим (отопление/охлаждане) и не се нуждаят от сезонна подготовка. С помощта на един термопомпен агрегат, монтиран на открито ще могат да се климатизират до 55 помещения в паралел.
Климатичната инсталация ще се управлява централно от сградната енергийна мениджмънт система.

Вентилация
За постигане на добър вътрешен микроклимат е предвидена централна инсталация за климатизация и за вентилация с рекуперативни блокове.
Осигуряването на санитарно необходимия пресен въздух в зоните се осъществява чрез  вентилационни енталпийни рекуперативни блокове, които са част от VRV системите. Същите са избрани на модулен принцип и обслужват определен етаж и зона. Вземането на пресен въздух и изхвърлянето на отработен се осъществява по фасадата на сградата.

Електроинсталации и светлинен комфорт
Всички електроинсталации в офисните помещения преминават  в окачения таван или двойния под по кабелни скари, а достъпът от работните места се осъществява чрез подови кутии.
За  всички   работни  и  спомагателни помещения е предвидено изкуствено осветление. То е оразмерено в зависимост от категорията на зрителната  работа, категорията на  работната среда, предназначението на  помещението, а така също и в съответствие с  БДС EN-12464-I  За всички  помещения са направени  светлотехнически  изчисления на количествените и качествените  показатели. Подбрани  са  осветителни тела  в зависимост  от  желаните светлотехнически параметри и околната  среда, в  която те ще работят.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_19_in-06

Основни енергоспестяващи елементи по сградата:

Фоайе - Окачена фасадна система на фирма “SCHUCO “ – Германия, система „FW 50+ ”
Стъклопакети с размери 900 / 6000 мм:  AGC Stratobel 6.6.2 Stopray Vision 50,+20mm Argon 90%+ AGC Stratobel 6.6.2 Planibel GfastT 6mm. / Ug=1W/M2K
Входни врати Фоайе - Автоматична плъзгаща врата тип DORMA ST/ES 200-2D / FLEX

Окачени фасади - Окачена фасадна система на фирма “SCHUCO “ – , система „FW 50+ SG.SI ”
Стъклопакети:  AGC Stopray Vision 50,8mm+20mm Argon 90%+ AGC Planibel GfastT 6mm. / Ug=1W/M2K
Отваряеми части в окачени фасади тип PAF - Отварями части показани на фасадата тип PAF успоредно отварящи се клапи система на фирма “SCHUCO “ – система „AWS 102 PAF”.

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_04_out-800540-624450

Външни врати, вградени в окачени фасади - Алуминиева дограма система на фирма “SCHUCO “ – ”AWS70HI. ”
Вътрешни алуминиеви врати - Алуминиева дограма система на фирма “SCHUCO “ –AWS/ADS 50.NI. ”
Вътрешни стъклени витрини - Стъклени витрини от 10мм закалено стъкло монтирани в Алуминиев стягащ профил DORMA-WCP.
Вградени стъклени врати.  Тази система позволява гъвкавост при промяна в офис единиците с възможност за събиране или разделяне на офис помещенията.
Жалузи - Стационарни жалузисистема Е66“-ЕТЕМ “
Вътрешна фасада фоайе - Окачена фасадна система на фирма “ЕТЕМ “ – Гърция, система „Е 85 ”
Стъкло:  Триплекс 5.5.

Проектът участава в архитектурен конкурс "Годишни архитектурни награди АРХ ИНОВА 2019" в категория: "Бизнес и административни сгради".

I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_14_in-800540
I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_20_in-800540
I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_22_in-800540
I_Nilolov_Arkont_LimeTreeBuilding_24_in-800540


Сподели

Тагове: арконт | арх инова 2019 | офис сграда

 
Уебсайт на автора: www.archinova.bg