Клиентите все повече се интересуват от предлаганите допълнителни услуги

(0 гласа, средно 0 от 5)
Горан Миланов, Немечек България

Господин Миланов, предлагате широк спектър от дейности в услуга на клиентите си. Към кои има най-голям интерес и какво го предопределя?

Стремителното развитие на информационните технологии в наше време, както и постоянно увеличаващият се конкурентен натиск и предизвикателства пред бизнеса като цяло, налагат и намирането на максимално адекватни софтуерни решения, които да спомогнат оптимизирането на бизнес процесите, свързани с управлението на недвижима собственост, установяването на добри бизнес отношения с клиентите и изобщо цялостна промяна в анализа и планирането на управленските решения. Желанието на инвеститорите и собствениците да привлекат повече и по-качествени клиенти, и желанието за намаляване на експлоатационните разходи и повишаване стойността на сградите са били винаги приоритетни и ключови за растежа на бизнеса. Ето защо и интересът към нашите решения е съвсем оправдан.

Управлението на недвижима собственост и активи се превръща във все по-сериозно предизвикателство в организациите. С нарастването на обемите недвижима собственост и постоянните изисквания за намаляване на разходите по нейната поддръжка, все по-голяма става нуждата от употребата на информационни системи, подпомагащи тази дейност. Тяхната основна цел е подобряване на управлението и точното следене и намаляване на разходите чрез съсредоточаване на едно място на цялата информация за сгради, договори, офис консумативи, наеми, разходи за енергоносители, разходи за почистване, разходи за охрана, разходи за поддръжка и много други.

Също така системи от типа Customer Relationship Management и в частност Claim Management или управление на обслужването и оплакванията на клиентите, които са широко популярни по света, все по-често намират добро приложение и в България.

Какви са проблемите и изискванията към дейността ви от страна на административни сгради? Какво е необходимо по отношение на фасилити мениджмънта,  за да бъдат управлявани по модерен и ефективен начин?

Правилното управление на бизнес сгради изисква сериозни познания в областта на фасилити мениджмънт. Добрата организация и разпределение на разнообразните задачи за техническа поддръжка, обслужване на клиенти, следене на договорни отношения, работа с подизпълнители и др. са един от основните фактори за добро управление на бизнес сгради. Все повече нови площи се предлагат за реализация с изравнени технически показатели – клиентите все повече се интересуват не само от качеството на строителството, но и от предлаганите допълнителни услуги. В тези нови условия на конкуренция професионалният фасилити мениджмънт играе съществена роля за запълняемостта на бизнес сградите и удовлетвореността на клиентите.

Повечето инвеститори осъзнаха нуждата от добро управление на имотите и започнаха инвестиции и в тази посока – това отново е добра новина и гаранция за качество на предлаганите услуги. Създаването на екипи от специалисти и внедряването на необходимите софтуерни системи вече дава очакваните резултати, като спестяване на разходи и увеличаване на печалбите от допълнителни услуги. В същото време на заден план често остава един от най-важните фактори, свързани с доходността на инвестициите, а именно удовлетворението на ползвателите на имотите, било то наематели или собственици. Възможността да се реагира адекватно на оплаквания или желания на клиентите винаги е била съществена за добрия бизнес и атмосфера в стопанисваните имоти. Това е една област, в която има още какво да се желае.

Какъв софтуерен продукт препоръчвате за приложение в офис сгради и бизнес паркове? Какви са възможностите му и предимствата?

Във всички случаи ние препоръчваме използването на софтуерни решения за управление на недвижимата собственост – това е инструментът в ръцете на управителите и собствениците за правилна експлоатация, намаляване на разходите и увеличаване на приходите и стойността на бизнес имотите. Софтуерът трябва да бъде гъвкав и да има възможност да покрива различните дейности, свързани с управлението на собствеността – започвайки с коректно описание на недвижимата собственост, минавайки през управлението на договорните отношения, описание и контрол на работещите системи, приходно-разходни центрове, поддръжка и не на последно място – възможност за извличане на коректна и актуална информация.

Решението, което Немечек разработва и предлага, е FM Center. FM Center е софтуер за управление на недвижима собственост, който разширява стандартните функции на другите продукти от този тип, със своите допълнителни възможности и средства за  регулиране и управление на отношенията и договорите между собственици, наематели, мениджъри на недвижимо имущество, доставчици и др. Богатата функционалност в тази област създава предпоставки за изготвянето на прецизни анализи и прогнози, които късаят не само въпросите, свързани с имущество, но и тези, които са ориентирани към финансова стабилност, бизнес модели и възвръщаемост на вложените инвестиции. В допълнение, управителите, собствениците или наемателите имат пълна видимост върху всички разходи и могат да вземат необходимите мерки за тяхното редуциране. FM Center е софтуерно решение, базирано на модулна система, която може да се адаптира към различни бизнес модели и стратегии. Не на последно място е и това, че системата е изцяло съобразена със спецификата на българския пазар, включително и в ценово отношение.

Върху какво се концентрира дейността на фирма Немечек през 2008 година? Кои са най-интересните проекти, които ще осъществите в най-близко време?

Основния фокус на фирмата през тази година, както и досега е да разработваме и предлагаме софтуерни решения, даващи възможност за по-добро управление, оптимизиране на работните процеси и възможност за растеж и конкурентоспособност на нашите партньори и клиенти. Продължаваме да работим усилено и с най-висок приоритет в областта на управление на недвижимата собственост (Facility Management) и управление на взаимоотношения с клиенти (Customer Relationship Management). Добрата новина е, че все повече инвеститори, собственици и управители на недвижима собственост планират и реално внедряват подобен тип системи.

В момента работим по няколко интересни проекта – в България и в Близкия изток. В България за първи път ни предстои разширено внедряване на нашата система в търговски мол, описвайки не само работните процеси за управление на недвижима собственост, но и поддръжката и взаимоотношенията с клиенти и наематели. Също така ще осъществим интелигентна връзка с измерителните устройства (електромери, топломели и др.) и ще има възможност специалистите по поддръжка на сградите с едно натискане на клавиш да получават актуалните данни от измервателните уреди – smart measuring.

Дейността на фирмата ви е оценена високо и в чужбина. Усилено работите в Дубай. Каква е спецификата на офис сградите в региона? Други ли са нуждите и изискванията?

Да, наистина се радваме на добри отношения с нашите партньори от Европа, САЩ и Близкия изток. В емиратствата работим повече от 8 г., но едва през 2007 г. започнахме да работим и в областта на управление на недвижимата собственост. Работим с местни партньори и предлаганите от нас решения предизвикват голям интерес – преди 2 седмици имах интересна среща с един от най-големите строителни предприемачи в региона и след нашата презентация той заяви: “Бях сигурен, че такава система съществува, но досега не бях намерил подобна.” Интересното е, че повечето проекти в региона са още в строителство и колегите не са се сблъскали реално с проблема за управление на недвижимата собственост – реално все още нямат опит и са отворени за консултации и иновативни решения от наша страна. Повечето от проектите са за реализиране на комплекси (както жилищни, така и бизнес) с предлагане на много и разнообразни допълнителни услуги като класифициране на клиентите, предлагане на специализирани пакети (с включени безплатни услуги или специални отстъпки), или например услуги като почистване, кетъринг, химическо чистене, заведения в рамките на комплекса и др. да се заплащат заедно с месечния наем.

Принципно задачата е доста амбициозна, защото има комплекси, които ще имат значителен брой отделни клиенти. Собствениците и управителите разчитат да привлекат и задържат своите клиенти точно благодарение на допълнителните услуги и екстри в рамките на основния договор. Според мен тук може да почерпим опит за нашите бизнес сгради – доволният клиент е лоялен клиент.


Днес FM Center се управляват

 • повече от  400 000 кв.м разгъната площ;
 • повече от  300 000 кв.м застроена площ;
 • повече от 40 сгради;
 • повече от 500 договора за наем и управление;
 • повече от 100 000 системни уреда;
 • повече от 500 000 инвентарни единици.

С помощта на системи за фасилити мениджънт можете:
 • Прозрачност и стабилност на бизнес процесите, свързани с недвижимата собственост и активи;
 • Възможност за намаляване на експлоатационните разходи;
 • Повишаване качеството и продуктивността на предоставяните услуги;
 • Оптимизиране на използваните площи;
 • Централизирано управление и контрол на данните;
 • Ясно дефиниране и разпределение на разходите;
 • Възможност за точни анализи и прогнози;
 • Коректна информация по всяко време и на всяко място;
 • Намалявате експлоатационните разходи с до 30%.
Сподели
 

Новини

11 Май 2021, 15.28
Варна Дизайн Форум кани всички студенти и млади професионалисти (на възраст до...
26 Април 2021, 15.15
Неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти предлагат промени...
23 Април 2021, 15.51
Това е Вашият Конкурс - за осма поредна година отправяме предизвикателство към...
Медийни партньори
VIP медиен партньор